AAU Håndbogen

QlikView: Kapacitetsoversigt

QlikView: Procedurebeskrivelse Kapacitetsoversigt

Publiceret: 26.05.2020 (Sidst ændret: 26.05.2020)

Print som pdf

Indhold

Rapporten giver et overblik over rekvisitioner (undervisning, vejledning og administration), frikøb på in-terne og eksterne projekter (forskning) og øvrige opgaver. Rapporten viser aktive stillingskort i rappor-tens periode, hvor der er angivet en kapacitet og/eller planlagt tid. Er der ikke angivet nogle timer på en af de to, kommer stillingskortet ikke med for perioden.
Rapporten kan findes i QlikView under Økonomi  Løn. Man har kun adgang til rapporten, hvis man har adgang til løndata.

Når man går ind på rapporten kan man ikke se alt data for hele AAU. Adgangsbe-grænsning gør, at de omkostningssteder man kan se løndata for, også er de omkostningssteder, man kan se kapacitet og planlagt tid på. Man kan dermed i rapporten se personer der er lønnet/rekvireret på egne omkostningssteder, samtidig med, at man kan se personer fra andre enheder, der er rekvireret en-ten til undervisning eller eksterne projekter på ens omkostningssted.

Rapporten kan anvendes til at give et overblik over kapaciteten, ef-ter bemandingen af rekvisitionerne er foretaget i RES.

Kontakt og ansvar

Ved tekniske spørgsmål til QV kontakt: BI-team@adm.aau.dk
Ved øvrige spørgsmål til rapporten kontakt: RES@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd