AAU logo

AAU Håndbogen

Procedure for medarbejdere og ledere ift. øget risikogruppe ved coronasmitte

Publiceret: 26.05.2020 (Sidst ændret: 17.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Medarbejdere tilhørende sundhedsstyrelsens definition af øget risikogruppe og pårørende til en i øget risikogruppe skal rette henvendelse til deres personaleleder mhp. dialog om arbejdets tilrettelæggelse på sundhedsmæssig forsvarlig vis. Medarbejdere er ikke forpligtiget til at oplyse, hvorfor de er omfattet.

Medarbejderen skal i samarbejde med sin personaleleder indhente en lægeerklæring, såfremt det via dialogen ikke er muligt at finde frem til sundhedsmæssige forsvarlige løsninger i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det anbefales, at der anmodes om en mulighedserklæring. Medarbejderen skal herefter fraværsmeldes til kommunen. Kommunen vil ved fraværsmeddelelsen fra AAU kræve lægelig dokumentation og afholde udgiften til lægeerklæringen.

Personalelederen skal indgå i en dialog med medarbejdere, der tilhører den øgede risikogruppe eller er pårørende hertil. I denne dialog skal muligheder for arbejdspladsen indretning og arbejdets tilrettelæggelse så vidt muligt overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er væsentligt, at personaleleder inddrager den enkelte medarbejders egen trygheds- og risikovurdering i dialogen.

Hvis anbefalingerne ikke kan overholdes afsøges mulighed for ændret opgaveindhold og/eller mulighed for hjemmearbejde. Hvis hverken ændret opgaveindhold eller hjemmearbejde er muligt, skal medarbejderen fraværsmeldes til kommunen.

Personalelederen er samtidig hermed ansvarlig for at udarbejde en arbejdsgivererklæring - risiko ved coronasmitte, som medarbejderen kan aflevere til kommunen. Af denne erklæring skal det fremgå, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre medarbejderens arbejdsopgaver end ikke ved hjemmearbejde på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med covid-19. Personalelederen erklærer samtidig, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtigelse.

 

Formål og afgrænsning

Formålet er, at ledelsen på AAU og medarbejdere tilhørende øget risikogruppe for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 eller er pårørende til øget risikogruppe via dialog kan overholde anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen og gældende midlertidig lovgivning frem til den 31. august 2020.

Kontakt og ansvar

Du er velkommen til at kontakte din lokale HR-Partner alternativt kan du kontakte HR-afdelingen via nedenstående email.

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd