AAU Håndbogen

QlikView: Oprettelse og deling af bogmærke

Vejledning oprettelse og deling af bogmærke i Qlikview

Publiceret: 29.06.2020 (Sidst ændret: 29.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Oprettelse af Bookmarks:

Der kan oprettes bookmarks på alle typer af valgmuligheder/Fields i Qlikview herunder ART, OMK, Enhed, Projektnummer og Analysenummer osv. afhængigt af hvilken sortering der ønskes.

I valgboksen/valgmuligheder i den pågældende rapport åbnes rullemenuen for fx omkostningssted og der højre klikkes på et tilfældigt omkostningssted, hvor der trykkes på ”Advanced Search” som er afbillede nedenfor.

 

I rullemenuen i den sorte markering kan der vælges, hvilket kontostrengselement der skal indgå i det ønsket bookmark. Det er muligt at tilføje flere elementer i det enkelte bookmark, hvilket gøres ved, at vælge noget andet fremfor ”OMK” i det afbilledet eksempel. Når alle de ønsket elementer er afgrænset, skal der laves et nyt Bookmark. Dette gøres ved enten at bruge genvejstasten Ctrl + B” eller trykke på Add Bookmark under ”Bookmarks” i menuen.  

I Search Expression skal følgende tegn benyttes ved en sortering;

 • Start og slut altid med parentes
 • Mellem fx to omkostningssteder skal der bruges ”|”
 • ”*” indikere at den medtager alle underliggende omkostningssteder, som starter med tallene der er foran stjerne

Opsætning af delte bookmarks:

Ved oprettelse af et delt bookmark i Qlikview skal dette gøres i hver enkelt rapport. Fx åbnes budgetopfølgningsrapport 2020 og der trykkes på ”F2”. I rapportens venstre side åbner nedenstående panel/fane:

I panelet under ”Shared Objects” trykkes der på det sorte ”play tegn” ud fra navnet og det kan ses hvilke bookmarks der er delt. For at gemme det delte bookmark, trykkes der på Bookmarks oppe i menuen og efterfølgende trykkes der på ”more”

Når der er trykket på ”more” åbnes nedenstående afbillede boks og der skal i menuen vælges ”Shared Server Bookmarks”, hvor der skal sættes et flueben i ”Show”. Det shared bookmark vil efterfølgende kunne genfindes under Bookmarks i den pågældende rapport hver gang den åbnes.

Oprettelse af Bookmarks:

Der kan oprettes bookmarks på alle typer af valgmuligheder/Fields i Qlikview herunder ART, OMK, Enhed, Projektnummer og Analysenummer osv. afhængigt af hvilken sortering der ønskes.

I valgboksen/valgmuligheder i den pågældende rapport åbnes rullemenuen for fx omkostningssted og der højre klikkes på et tilfældigt omkostningssted, hvor der trykkes på ”Advanced Search” som er afbillede nedenfor.

I rullemenuen i den sorte markering kan der vælges, hvilket kontostrengselement der skal indgå i det ønsket bookmark. Det er muligt at tilføje flere elementer i det enkelte bookmark, hvilket gøres ved, at vælge noget andet fremfor ”OMK” i det afbilledet eksempel. Når alle de ønsket elementer er afgrænset, skal der laves et nyt Bookmark. Dette gøres ved enten at bruge genvejstasten Ctrl + B” eller trykke på Add Bookmark under ”Bookmarks” i menuen.  

I Search Expression skal følgende tegn benyttes ved en sortering;

 • Start og slut altid med parentes
 • Mellem fx to omkostningssteder skal der bruges ”|”
 • ”*” indikere at den medtager alle underliggende omkostningssteder, som starter med tallene der er foran stjernen

 

Kontakt og ansvar

Spørgsmål kan rettes til BI-team@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd