AAU Håndbogen

Qlikview – Timer Budget og Realiseret

Qlikview – Timer Budget og Realiseret - Gode råd

Publiceret: 16.09.2020 (Sidst ændret: 16.09.2020)

Print som pdf

Indhold

Her kan du læse hvordan du bruger Qlikview-rapporten Timer Budget og Realiseret som værktøj i forbindelse med økonomiopfølgning

Målgruppen er økonomimedarbejdere der laver opfølgning på realiserede frikøb i forhold til budget.

Rapporten henter data fra 2010 og fremad. Timebudgetter er alene relevant at betragte for indeværende år og de kommende år. Budgetter vedrørende foregående år giver sjældent mening, da man jo her kan tage udgangspunkt i de realiserede timer.

Der er mulighed for følgende indgangsvinkler:

Valg af medarbejder

Formålet med listen er at vise budgetterede timer og faktisk aflagte timer for en konkret medarbejder på projektniveau.

I valgboksen til venstre vælger du den medarbejder, du vil se oplysninger om. Du vælger også relevante år/måneder. Oversigten viser nu de projekter (både interne og eksterne), hvor medarbejderen har registreret timer eller har budgetlagte timer på.  Oversigten kan f.eks. vise sammenhængen mellem budgetterede timer for og de realiserede timer for en medarbejder i den valgte periode.

Valg af projekt

Formålet med listen er at vise timedata for et konkret projekt fx hvilke medarbejdere, der har timeregistreret på det i et år eller i projektperioden.

I valgboksen til venstre vælger du det projekt, du vil se oplysninger om. Du vælger også relevante år/måneder., Nu viser oversigten de medarbejdere (både fra egen og andre enheder), der har arbejdet eller har budget på det valgte projekt. Oversigten kan f.eks. vise sammenhængen mellem budgetterede timer og realiserede timer på et projekt i en valgt periode.

Valg af bevillingshaver

Formålet med listen er at vise en oversigt over de projekter, en bevillingshaver har og timebudgettet/-forbrug på projekterne fordelt på medarbejdere.

I valgboksen til venstre vælger du den bevillingshaver, du vil se oplysninger for. Du vælger også relevante år/måneder.  Nu viser oversigten de medarbejdere (både for egen og andre enheder), der har arbejdet eller har budget på bevillingshaverens projekter.

Valg af omkostningssted

Formålet med listen er at vise en oversigt over de projekter, en sektion har og timebudgetter/forbrug på projekterne fordelt på medarbejdere.

I valgboksen til venstre vælger du det omkostningssted eller den enhed, du vil se oplysninger for. Angiv også relevante år/måneder.  Oversigten viser nu de medarbejdere (både for egen og andre enheder), der har arbejdet eller har budget på sektionens projekter.

Transaktionsliste

Formålet med listen er at skabe grundlag for videre analyse og forståelse af talmaterialet.

Formål og afgrænsning

Qlikview-rapporten Timer Budget og Realiseret sammenholder på personniveau timer budgetteret i RES med timer frikøbt via ØSS Tidsregistrering. 

Formålet med denne Qlikview rapport er, at man med udgangspunkt i forskellige indgangsvinkler kan få et overblik, der viser både timebudgetter og timeregistreringer baseret på den indgangsvinkel, man har.

Rapporterne indeholder ikke data om kr. og ører. Her henvises til rapporterne Projektlederrapport, Projekttid og Projektstatus.

Rapporten har en sikkerhedsmodel der virker således, at man altid har adgang til at se de medarbejdere, der er tilknyttet de omkostningssteder, hvor der er er givet adgang til at se øvrige løndata. Man kan derudover se medarbejdere, der er tilknyttet de projekter, som jf. projektstamdata er knyttet til disse omkostningssteder. For budgetdata er det muligt at se hele perioden, mens det for de realiserede timer først er muligt at se disse når timerne er bogført i ØSS.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.

Har du spørgsmål til funktionerne i Qlikview, er du velkommen til at kontakte ØA Support.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd