AAU Håndbogen

Regler for journalisering af sager om COVID19 smitteudbrud

Målgruppen for disse regler er medarbejdere på AAU, der deltager i håndtering af COVID19 smitte-udbrud

Publiceret: 01.10.2020 (Sidst ændret: 29.01.2021)

Print som pdf

Indhold

Nedenstående er regler for journalisering af sager vedr. indberetning om konkret smittetilfælde, information til studerende/medarbejdere ved smitteopsporing samt indberetning til ministeriet. Nærværende regler er udarbejdet på grundlag af ”Regel om smittehåndtering ved tilfælde af COVID-19 ved Aalborg Universitet” samt ”Vejledning ved tilfælde af coronasmitte på Aalborg Universitet”, som er en uddybning af reglerne.

 • Der oprettes en klientsag for hver studerende, der henvender sig vedr. egen smitte med COVID19
 • Der oprettes en personalesag for hver medarbejder, der henvender sig vedr. egen smitte med COVID19
 • Der oprettes en emnesag for hvert institut, dekansekretariat, fælles serviceenhed, hvor enhedens indberetninger om smitteudbrud til AAU´s coronaberedskab samles.

Se detajler i bilag nedenfor!

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne er udarbejdet af ESDH sekretariatet på anmodning fra Den Administrative Ledergruppe.
1. oktober 2020

Formål og afgrænsning

AAU er forpligtet til at journalisere og dokumentere, hvordan vi håndterer COVID-19 smittesager, herunder særligt dokumentere samtykke, bidrag til håndtering af det enkelte smitteudbrud, samt underretning af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overordnede rammer

Reglerne er udarbejdet indenfor rammerne af Regler for Journalisering på AAU

Kontakt og ansvar

ESDH-sekretariatet

ESDH-sekretariat@adm.aau.dk

Dorthe Bach

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd