AAU Håndbogen

QlikView - Forskningsansøgning

Gode råd i forbindelse med anvendelse af rapporten

Publiceret: 29.04.2021 (Sidst ændret: 29.04.2021)

Print som pdf

Indhold

Hvilke data indeholder rapporten

Rapporten indeholder data fra den nye forskningsansøgningssag i Workzone. Det betyder at den medtager økonomi og ansøgningsdetaljer fra de 2 faner ”ansøgning” og ”AAU økonomi” samt de generelle sagsoplysninger, som sagstitel, sagsnummer, primær part, ansvarligenhed mv. Der bliver ikke medtaget oplysninger fra de udgåede felter der tidligere har været anvendt til AdmForskPro.

 

Sikkerhedsmodellen

Adgangen til data i rapporten bygger på nøjagtigt samme sikkerhedsmodel som i Workzone, så har man adgang til sagen i workzone vil man som bruger også kunne se data på den pågældende sag i Qlikview (forudsat at man er oprettet som Qlikview bruger). Det betyder samtidigt at det kun er muligt at se data for de sager man har adgang til via indblik, og kun dem.

For at data dog kommer ind i Qlikviewrapporten kræver det at der er sat instituttets projektindblik på sagerne. Hvis der f.eks. oprettet en forskningsansøgningssag med et indblik udelukkende bestående af en forsker og en forskningsstøttemedarbejder, vil denne sag dermed ikke kunne ses i Qlikview.

 

Anvendelse af rapporten

Rapporten indeholder 4 faner:

Oversigt, Succesrater, Ansøgte bevillinger og medfinansiering samt detaljer

 

Oversigt

Oversigt indeholder 3 grafer samt 4 KPI nøgletal. Derudover er det muligt at foretage valg af afsendelsesår, hovedområde samt enhed, derudover gælder det som i det øvrige Qlikview miljø at når du som bruger klikker på noget fortages et valg, det gælder både grafer og tabeller.

Herudover er der er et link til vejledning samt hvornår data i rapporten senest er opdateret.

 

Graferne viser fra øverst til nederst

Antal afsendte ansøgninger fordelt på enhed i organisationen, hvor det er muligt at gå fra hovedområde til institut til administrativt tj. sted.

Antal afsendte ansøgninger fordelt på bevillingsformål, og der fra er det muligt at bore videre ned til bevillingsgiver - program -  virkemiddel.

Succesraterne i forhold til antal sager fordelt på bevillingsformål, og der fra er det muligt at bore videre ned til bevillingsgiver  -  program -  virkemiddel.

 

Herudover viser de 4 KPI

 • De totale antal afsendte ansøgninger (forudsætter, at der er inkluderet ”ja” i feltet for om ansøgningen er sendt)
 • Antal afsendte ansøgninger der er kommet svar på
 • Den samlede succesrate på antal ansøgninger
 • Succesraten i kroner der viser hvor mange kroner der er bevilget i forhold hvor mange kroner der er ansøgt

 

Succesrater

Fanen indeholder de samme valgmuligheder/oplysninger i venstre side som oversigtsfanen. Herudover er vist 2 grafer samt en tabel.

Graferne viser succesraterne fordelt på organisation og bevillingsgiver.

Tabellen viser hvor mange kroner der er kommet afslag for og det er muligt at udvide tabellen ved at trykke på det lille kryds for derved at gå videre ned og se f.eks. bevillingsgivere pr. organisatorisk enhed.

 

Ansøgte bevillinger og medfinansiering

Fanen indeholder 4 tabeller

 • Beløb på afsendte ansøgninger hvor der endnu ikke er kommet svar
 • Beløb i forventet medfinansiering på ansøgninger hvor der endnu ikke er kommet svar
 • Antal ansøgninger for alle afsendte ansøgninger fordelt i størrelsesgrupper af ansøgt beløb
 • Det samlede ansøgte beløb fordelt i størrelsesgrupper af ansøgt beløb

I venstre side er der tilføjet yderligere valgmuligheder i valgboksen, så det f.eks. er muligt at vælge en specifik bevillingsgiver eller andet. Som i Qlikview i øvrigt slår valgene du foretager igennem i de øvrige faner.

Detaljer

Fanen indeholder en samlet tabel med alle oplysninger der hentes ind fra Workzone forskningsansøgningssagen. Herudover er der yderst til højre muligt at gå direkte til den pågældende sag ved at trykke på linket til sagen.

Tryk på linket og følgende boks kommer frem

Tryk på ”yes” og workzone sagen åbnes i den browser du har valgt som standard i windows.

Formål og afgrænsning

Formålet er kort at beskrive hvordan rapporten anvendes, hvilke data der er i rapporten samt hvilken sikkerhedsmodel der benyttes for adgang til rapportens data.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål til rapporten skriv til Fundraising & Projektledelse funding@@adm.aau.dk & BI-team@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd