AAU Håndbogen

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 06.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Der henvises til "Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet".

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet".

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitets kvalitetspolitik sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet [1] på uddannelsesområdet for Aalborg Universitet (AAU).

AAU’s kvalitetssystem skal understøtte AAU’s vision [2] for uddannelse. Visionen er, at AAU uddanner studerende til fremtidens samfund, og at AAU’s uddannelsesportefølje er fremtidsorienteret, robust og i overensstemmelse med universitetets profil.

Medarbejdere, studerende og ledelse arbejder sammen for at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. Og alle har fokus på, at AAU’s uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring (PBL).

AAU’s uddannelsesprofil er en fælles referenceramme for, hvilke kvaliteter, der definerer AAU’s uddannelser og kendetegner netop AAU’s dimittender. Uddannelsesprofilen danner afsæt for kvalitetspolitikken og AAU’s kvalitetssystem (version 2021) ved at give en ramme for kvalitetsområderne og deres målsætninger.

Arbejdet med kvalitet i uddannelser tager udgangspunkt i den studerendes rejse som universitetsstuderende. Kvalitetsområderne i kvalitetssystemet er derfor defineret som et forløb fra rekruttering og studiestart, selve uddannelsesforløbet, de studerendes vej ind på arbejdsmarkedet og deres efterfølgende livslange læring.

I denne politik beskrives AAU’s kvalitetssystem, principper for kvalitetsarbejdet, strukturen i kvalitetssystemet, systemets kvalitetsområder og målsætninger under hvert af disse områder.


Fodnoter

[1] Begrebet ”kvalitetsarbejde” anvendes generelt i dokumentationen af AAU’s kvalitetssystem, og omfatter de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at sikre, udvikle og dokumentere kvalitet og relevans af AAU’s indsats på uddannelsesområdet

[2] Vision for uddannelse fra AAU’s strategi 2016-2021 ”Viden for Verden”

Overordnede rammer

Rammebetingelser for AAU’s kvalitetssystem kan findes her: Rammebetingelser for kvalitetssystemet

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd