AAU Håndbogen

Ansvar og roller i kvalitetsarbejdet

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 06.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Der henvises til "Ansvar og roller i kvalitetsarbejdet"

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Ansvar og roller i kvalitetsarbejdet"

Formål og afgrænsning

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Systemets overordnede principper, struktur, kvalitetsområder og målsætninger inden for de enkelte kvalitetsområder er beskrevet i AAU’s ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”.

Dette dokument beskriver organiseringen af kvalitetsarbejdet [1] på uddannelsesområdet med fokus på en klar ansvars- og rollefordeling i forhold til kvalitetsarbejdet.

AAU’s løbende arbejde med udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans er på ledelsesniveau forankret i AAU’s eksisterende ledelsesstruktur. Ansvaret for kvalitetsledelse påhviler derved de samme aktører, der har ansvar for den daglige ledelse. Denne organisering er valgt for at sikre en entydig ledelsesmæssig ansvarsfordeling for kvalitetsarbejdet og for at fremme videreudviklingen af en inkluderende kvalitetskultur på universitetet.

Fodnote:

[1] Begrebet ”kvalitetsarbejde” anvendes generelt i dokumentationen af AAU’s kvalitetssystem, og omfatter de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at sikre, udvikle og dokumentere kvalitet og relevans af AAU’s indsats på uddannelsesområdet.

Overordnede rammer

Rammebetingelser for AAU’s kvalitetssystem kan findes her: Rammebetingelser for kvalitetssystemet.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Ansvar og roller i kvalitetsarbejdet"

Bilag

Der henvises til "Ansvar og roller i kvalitetsarbejdet"

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd