AAU Håndbogen

Overordnede processer for kvalitetsarbejdet

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 06.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Overordnede processer for kvalitetsarbejdet".

Formål og afgrænsning

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Systemets overordnede principper, struktur, kvalitetsområder og målsætninger inden for de enkelte kvalitetsområder er beskrevet i AAU’s ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”.

Dette dokument beskriver, hvordan der via kvalitetsarbejdet [1] systematisk følges op og udvikles på uddannelsernes kvalitet og relevans på tværs af kvalitetsområderne. Dokumentet beskriver således de overordnede processer i kvalitetsarbejdet samt sammenhængene mellem processerne og det øvrige kvalitetssystem. De overordnede processer er ”Fastlæggelse af standarder, indikatorer og grænseværdier”, ”Årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering” samt ”Evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen”. De enkelte kvalitetsområder er beskrevet i et rammedokument for hvert område.


Fodnote:

[1] Begrebet ”kvalitetsarbejde” anvendes generelt i dokumentationen af AAU’s kvalitetssystem, og omfatter de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvalitet og relevans af universitetets indsats på uddannelsesområdet.

Overordnede rammer

Rammebetingelser for AAU’s kvalitetssystem kan findes her: Rammebetingelser for kvalitetssystemet

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Overordnede processer for kvalitetsarbejdet".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd