AAU Håndbogen

Indikatorer og grænseværdier for uddannelseskvalitet

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 23.08.2022)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Indikatorer og grænseværdier for uddannelseskvalitet".

Formål og afgrænsning

”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” beskriver, hvordan der via kvalitetsarbejdet [1] systematisk følges op og udvikles på uddannelsernes kvalitet og relevans på tværs af kvalitetsområderne med udgangspunkt i en række standarder med tilknyttede indikatorer [2]. ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” fastlægger derfor bl.a. processen for fastlæggelse af standarder, indikatorer og grænseværdier. ”Overordnede principper for indikatorer og grænseværdier” fastlægger principperne, der skal anvendes i forbindelse med ovennævnte proces, til fastlæggelse af kvantitative indikatorer og eventuelt tilknyttede grænseværdier. Principperne skal bidrage til, at der i kvalitetsarbejdet findes tydelige og målbare indikatorer, så det er muligt at afgøre, om de fastlagte målsætninger og standarder opfyldes.

Kvantitative informationer [3], der indgår i kvalitetsarbejdet, opdeles i obligatoriske og valgfrie indikatorer i rammedokumenterne for de enkelte kvalitetsområder. Kvantitative indikatorer, der er tilknyttet en standard, er obligatoriske og skal inddrages i det løbende kvalitetsarbejde. Valgfrie indikatorer, kan anvendes efter behov som supplement.

Dette dokument gælder som udgangspunkt for de obligatoriske kvantitative indikatorer, der indgår systematisk i kvalitetsarbejdet for både de ordinære uddannelser (BA, PBA og KA [4]) samt voksen- og efteruddannelserne (MA og DI). Dog er det ikke alle indikatorer, der bliver opgjort for alle typer af uddannelser. I notatet indgår der enkelte valgfrie indikatorer for voksen- og efteruddannelserne (MA og DI) med henblik på at give et mere fyldestgørende overblik over disse uddannelser.

 

Fodnoter

[1] Begrebet ”kvalitetsarbejde” anvendes generelt i dokumentationen af AAU’s kvalitetssystem og omfatter de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvalitet og relevans af universitetets indsats på uddannelsesområdet.

[2] I Bilag 1 i ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” ses definition af begreberne i kvalitetssystemets målhierarki.

[3] Informationer er i AAU’s kvalitetssystem defineret til at være: data, evalueringer og øvrige informationer.

[4] Gennemgående benyttes følgende forkortelser af uddannelserne: Bachelor- (BA), Professionsbachelor- (PBA), Kandidat- (KA), Diplom- (DI) og Masteruddannelser (MA).

Overordnede rammer

Der henvises til "Indikatorer og grænseværdier for uddannelseskvalitet".

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Indikatorer og grænseværdier for uddannelseskvalitet".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd