AAU Håndbogen

Ramme for rekruttering og studiestart

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Der henvises til "Ramme for rekruttering og studiestart".

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Ramme for rekruttering og studiestart".

Formål og afgrænsning

Dette rammedokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. I dokumentet beskrives rammerne for kvalitetsarbejdet for kvalitetsområde 1 ”Rekruttering og studiestart [1]” i kvalitetssystemet.

Inden for kvalitetsområdet ”Rekruttering og studiestart” har AAU som mål at tiltrække velkvalificerede danske og internationale studerende. AAU vil fremme et bevidst og kvalificeret uddannelsesvalg og give de nye studerende en god overgang til studielivet på universitetet.

For dette kvalitetsområde er målsætningerne [2], der er defineret i “Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”, operationaliseret i nedenstående standarder, der definerer, hvad der er tilfredsstillende kvalitet, og hvordan målsætninger opfyldes. Målsætninger for ”1. Rekruttering og studiestart” kan ses i sammenhæng med de øvrige kvalitetsområders målsætninger i ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”.

De specifikke krav til udførelsen af kvalitetsarbejdet er i AAU’s kvalitetssystem defineret i procedurer.
 

Fodnoter

[1] Se opbygningen af målhierarkiet i AAU’s kvalitetssystem i afsnit 5, jf. "Ramme for rekruttering og studiestart".

[2] Se AAU’s definition i afsnit 5, jf. "Ramme for rekruttering og studiestart".

Overordnede rammer

De overordnede rammer og målsætnigner er givet i "Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet".

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Ramme for rekruttering og studiestart".

Bilag

Der henvises til "Ramme for rekruttering og studiestart".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd