AAU Håndbogen

Principper for studiestart

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Der henvises til "Principper for studiestart".

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Principper for studiestart".

Formål og afgrænsning

Formålet med principperne for studiestart er at konkretisere og uddybe kvalitetsstandarderne for kvalitetsområdet Rekruttering og studiestart. Principperne konkretiserer kvalitetsstandarderne og bygger dermed bro mellem standarder og indikatorer. Principperne uddyber og begrunder endvidere standarderne i kraft af mere uddybende beskrivelser.

Studerende skal tilbydes en veltilrettelagt og inddragende studiestart. En god studiestart har stor betydning for de studerendes studietid og skal derfor prioriteres højt på alle uddannelser. En god studiestart sikrer trivsel og tilhørsforhold til uddannelsen og medstuderede. En god studiestart fører de studerende sikkert ind på uddannelsens faglige områder og støtter de studerende i at mestre rollen som studerende. En god studiestart støtter derudover også de studerende i at komme på plads inden for uddannelsens praktiske rammer og formidler klart uddannelsens forventninger til de studerende.

Principperne for studiestart omfatter samtlige uddannelser, der udbydes på AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. De er således gældende for universitetets bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- og masteruddannelser.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde 1 ”Rekruttering og studiestart [1]” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 1 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for rekruttering og studiestart”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler principper for studiestart.
 

Fodnote

[1] Se AAU’s definition i afsnit 5, jf. "Principper for studiestart".

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Principper for studiestart".

Bilag

Der henvises til "Principper for studiestart".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd