AAU Håndbogen

Procedure for udmeldelse af ikke-fremmødte studerende på kandidatuddannelser

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Formål og afgrænsning

Hvert år ved studiestart er der en række studerende, som ikke møder op, selvom de er optaget på en uddannelse. Denne procedure har til formål at fastlægge retningslinjerne for registeringen af disse studerende.

Formålet med at registrere og udmelde de ikke-fremmødte studerende er bl.a. at:

 • Opnå retvisende STÅ-prognoser
 • Sikre overensstemmelse mellem tallene i STADS og Qlikview
 • Opnå lavere og mere reelle frafaldsprocenter på uddannelserne, da de studerende, som udmeldes inden 1. oktober, ikke tæller med i frafaldsstatistikkerne 
 • Sikre bedre planlægning, da institutter og studienævn får et mere præcist billede af, hvor mange studerende der reelt er på uddannelsen
 • Nedbringe den administrative arbejdsbyrde, da de ikke-fremmødte studerende ikke skal udmeldes senere, når de f.eks. falder for 24-månedersreglen eller lignende.

Proceduren gælder for alle kandidatuddannelser.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”1. Rekruttering og studiestart” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 1 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for rekruttering og studiestart”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for registrering af ikke-fremmødte studerende på kandidatuddannelserne på AAU.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd