AAU Håndbogen

Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber

Publiceret: 06.12.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber".

Formål og afgrænsning

I Eksamensbekendtgørelsens (BEK nr. 22 af 09/01/2020) § 52 er krav til censorformandskaberne beskrevet. Censorformandskabernes rolle er bl.a. at medvirke til løbende dialog om udviklingen af prøve- og eksamenssystemet. Eksamensbekendtgørelsen udgør det juridiske grundlag for dialog med censorer og censorformandskaber.

Formålet med ”2.3.3 Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber” er at rammesætte den systematiske og løbende dialog mellem censorer, censorformandskaber og universitetet. Dialogen skal sikre, at informationer fra censorer og censorformandskaber indgår i kvalitetsarbejdet. Et af de centrale redskaber i den forbindelse er censorformandskabets årsberetning.

I tillæg til den krævede systematiske dialog, anvendes også løbende uformel og kvalitativ dialog, kontaktmøder mellem universitetet og censorformandsskabet samt høringer af faglig karakter i kvalitetsarbejdet.

Endvidere gennemføres der opfølgning på dialog med censorer og censorformandskaber via processerne vedr. kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering, der er beskrevet i 0.2.1 ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”.

Proceduren gælder for ordinære uddannelser (BA, PBA og KA) samt efter- og videreuddannelse (MA og DI).

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde 2. Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 2 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for uddannelsernes udvikling, tilrettelægning og drift”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for dialog med censorer og censorformandskaber. Informationer fra dialog med censorer og censorformandskaber skal anvendes i processen beskrevet i ”Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre”.  

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd