AAU Håndbogen

Procedure for revurdering af PBL-principperne

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for revurdering af PBL-principperne".

Formål og afgrænsning

Formålet med procedure for revurdering af PBL-principperne er at videreudvikle og fortsat dokumentere AAU’s problembaserede læringsmodel, så den til enhver tid imødekommer studerendes og samfundets lærings- og kompetencebehov.

Formålet med proceduren er også at sikre implementeringen af PBL-principperne i uddannelserne og systematisk evaluering af denne.

Via kvalitetssystemet indsamles information, der anvendes til at revurdere principperne mhp. evt. igangsættelse af videreudvikling af principperne og efterfølgende godkendelse af justerede principper. Selve forsknings- og udviklingsarbejdet i forhold til justering og udvikling af PBL-principperne er ikke omfattet af kvalitetssystemet.

Procedure for revurdering af PBL-principperne omfatter samtlige uddannelser, der udbydes på AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. De er således gældende for universitetets videregående bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- (HD) og masteruddannelser.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde 3. ”Principper for problembaseret læring” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 3 er beskrevet i dokumentet ”3. Ramme for principperne for problembaseret læring”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for revurdering af PBL-principperne.

I forbindelse med gennemførelse af proceduren anvendes resultater fra evalueringer af studieaktiviteter iht. semesteret. Principper for disse evalueringer er beskrevet i ”2.3.2 Principper for evalueringer med studerende”, der er forankret i kvalitetsområde 2.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Procedure for revurdering af PBL-principperne".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd