AAU Håndbogen

Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet".

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive, hvordan der sikres opfølgning på udfordringer og ønsker i studiemiljøet på AAU. Herunder hvilke ledelsesniveauer og organisatoriske enheder, der har ansvaret for opfølgning på de forskellige aspekter af studiemiljøet, samt hvordan samarbejdet vedr. opfølgningen er organiseret. 

Proceduren beskriver, hvordan mindre fejl og mangler/forbedringsønsker til det fysiske studiemiljø skal håndteres løbende via indmeldinger til Campus Service (CAS) og IT Service (ITS). Dernæst følger processen for systematisk opfølgning på større udfordringer og ønsker på de forskellige niveauer i organisationen, afhængigt af omfang og type (fysisk, psykisk, digitalt eller æstetisk studiemiljø).

Udfordringer i forbindelse med uddannelsernes tilrettelæggelse og/eller videreudvikling skal håndteres i uddannelsernes handlingsplaner, der opdateres årligt jf. ”Procedure for årlig kvalitets opfølgning og uddannelsesevaluering”.

Proceduren gælder for AAU’s bachelor-, professionsbachelor, kandidat-, master og diplomuddannelser. 

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde 4. Studiemiljø i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 4 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for studiemiljø”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet.

Principper og mindstekrav for gennemførelse og opfølgning på evalueringer med de studerende er beskrevet særkilt i ”Principper for evalueringer med studerende” som er en del af kvalitetsområde 2 ”Uddannelsernes udvikling, tilrettelægning og drift”.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd