AAU Håndbogen

Principper for studie-, trivsels- og karrierevejledning

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Principper for studie-, trivsels- og karrierevejledning"

Formål og afgrænsning

Følgende principper gælder studie-, trivsels- og karrierevejledningsindsatserne på AAU. Principperne vedrører derved vejledning organiseret i Studieservice ved AAU Studie- og Trivselsvejledningen og AAU Karriere samt vejledning på ovenstående områder organiseret i studiemiljøerne.

Principperne gælder for alle målgrupper for vejledning, herunder både potentielle, nuværende og tidligere studerende såvel danske som internationale. Principperne omfatter ikke akademisk faglig vejledning og projektvejledning tilrettelagt af VIP-personale.

Vejledningen tager udgangspunkt i den vejledningssøgendes situation f.eks. i forhold til studievalg, studiestart, gennemførsel, trivsel eller karrierevalg, og udføres altid i henhold til de etiske principper for vejledning (FUE’s principper), se evt. de etiske principper i afsnit ”6. Begrebsdefinitioner”.

Vejledningen er et samspil mellem oplysning, undervisning, praktiske aktiviteter samt individuelle og kollektive vejledningssamtaler.
Den vejledning, der tilbydes i studiemiljøerne, udbydes som udgangspunkt af uddannede studenterstudievejledere, da peer-to-peer perspektivet er et væsentligt element i det samlede vejledertilbud på AAU.

Principperne gælder for alle AAU’s ordinære uddannelser; bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”4. Studiemiljø” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 4 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for studiemiljø”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

I det følgende sættes rammer og principper for studie-, trivsels- og karrierevejledningsprocesserne for studerende på AAU.

Principperne for studie-, trivsels- og karrierevejledning anvendes også i kvalitetsområde 1 i forbindelse med vejledning af potentielle studerende inden studiestart og nye studerende efter studiestart samt i kvalitetsområde 5 i forbindelse med karrierevejledning.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Principper for studie-, trivsels- og karrierevejledning"

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd