AAU Håndbogen

Principper for forskningsbasering og videngrundlag

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Principper for forskningsbasering og videngrundlag".

Formål og afgrænsning

AAU’s principper for forskningsbasering og videngrundlag skal sikre en relevant og fagligt kvalificeret bemanding af universitetets uddannelser på de enkelte semestre.

AAU har ifølge universitetsloven således til opgave ”at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder” samt samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde.

Det er universitetets opgave at sikre kvalitet på samtlige af disse parametre. Det betyder bl.a., at universitetet skal uddanne sine dimittender til højeste niveau, og at de studerende skal have adgang til den nyeste og mest opdaterede viden. De studerende skal dermed møde de bedste og mest kvalificerede forskere direkte i undervisning og problemorienteret projektarbejde. Ligeledes skal de studerende modtage opdateret og tidssvarende undervisning koblet til forskning og videngrundlag på højeste niveau igennem hele deres studie.

Principper for forskningsbasering og videngrundlag skal udmøntes via de processer, der beskrives i afsnittet ”Procesbeskrivelse”, jf. "Principper for forskningsbasering og videngrundlag".

Endvidere sker opfølgning på forskningsbasering og videngrundlag på den enkelte uddannelse via kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering, der hører under ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”. Den konkrete bemandingsplanlægning samt kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering bidrager altså samlet set til udmøntningen af principperne for forskningsbasering og videngrundlag.

Principperne for forskningsbasering og videngrundlag omfatter samtlige uddannelser, der udbydes på AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. De er således gældende for universitetets videregående bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- (HD) og masteruddannelser.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”5. Forskningsbasering og pædagogiske kompetencer” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 5 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for forskningsbasering og pædagogiske kompetencer”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler principper for forskningsbasering og videngrundlag.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Principper for forskningsbasering og videngrundlag".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd