AAU Håndbogen

Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling".

Formål og afgrænsning

Pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling skal sikre og styrke kvaliteten af studieaktiviteterne og de studerendes samlede læringsudbytte. Dette kræver, at underviserne er såvel videnskabeligt som pædagogisk-didaktisk højt kvalificerede.

Studerende skal tilbydes veltilrettelagte studieaktiviteter på et højt fagligt niveau. Den pædagogisk-didaktiske dimension af studieaktiviteterne har stor betydning for de studerendes læringsudbytte og skal derfor prioriteres højt på alle uddannelser. Dette indebærer løbende systematisk sikring og videreudvikling af det pædagogisk-didaktiske niveau for den enkelte underviser og for den gruppe undervisere der bemander en given uddannelse. Den pædagogisk-didaktiske dimension skal, sammen med et højt fagligt niveau, bl.a. bidrage til at fremme den studerendes motivation og faglige nysgerrighed. Den skal ligeledes sikre involvering af den studerende og udvikles i overensstemmelse med AAU’s overordnede læringstilgang, PBL.

Formålet med principperne for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling er derfor at guide og fastlægge retningen for den konkrete, løbende pædagogisk-didaktiske kompetenceudvikling hos AAU’s underviserne, herunder formidle minimumskrav til institutternes egne planer for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling.

Principperne for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling omfatter samtlige uddannelser, der udbydes på AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. De er således gældende for universitetets videregående bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom-) og masteruddannelser.

AAU stiller forskning og erfaring på det pædagogisk-didaktiske område til rådighed for derved at skabe de bedste rammer for pædagogisk-didaktisk kvalificering og udvikling. Der er på AAU etableret forskningsbaserede pædagogisk-didaktiske kompetenceudviklingsmiljøer, som forsker i, skaber ny viden om og bidrager til ny praksis inden for didaktik, pædagogik, problembaseret læring (PBL) mv. Flere informationer kan findes på AAU Kompetenceudviklings hjemmeside

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”5. Forskningsbasering og pædagogiske kompetencer” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 5 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for forskningsbasering og pædagogiske kompetencer”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling. I processen indgår resultaterne fra evalueringer med studerende, der er en del af kvalitetsarbejde i kvalitetsområde ”2. Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift”. Evalueringer med studerende er konkret beskrevet i procedure ”Principper for evalueringer med studerende”.

Proceduren er i overensstemmelse med universiteternes stillingsstruktur og AAU’ s udmøntning heraf. Vedr. stillingstrukturen omhandler dette de generelle bestemmelser såvel som de centrale konkrete elementer, undervisningsportfolio hhv. universitetspædagogikum.  

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd