AAU Håndbogen

Ramme for job og karriere

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Der henvises til "Ramme for job og karriere".

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Ramme for job og karriere".

Formål og afgrænsning

Dette rammedokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. I dokumentet beskrives rammerne for kvalitetsarbejdet for kvalitetsområde 6 ”Job og karriere” i kvalitetssystemet.

AAU uddanner til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked og har inden for kvalitetsområdet ”Job og karriere” som mål, at uddannelser, der er gennemført på universitetet, giver mulighed for attraktive jobs og karrierer. De studerende skal opleve, at der er sammenhæng mellem uddannelsernes indhold og samfundets behov – nationalt som internationalt.

Det overordnede mål jf. AAU’s uddannelsesprofil er, at dimittenderne er værdiskabende for samfundet og kendetegnet ved at de:

 • Kan arbejde problembaseret
 • Er fagligt stærke
 • Kan samarbejde
 • Kan arbejde tværfagligt.

For dette kvalitetsområde er målsætningerne [1], der er defineret i “Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”, operationaliseret i nedenstående standarder, der definerer, hvad der er tilfredsstillende kvalitet, og hvordan målsætninger opfyldes. 

Målsætninger for ”6. Job og karriere” kan ses i sammenhæng med de øvrige kvalitetsområders målsætninger i ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”.

De specifikke krav til udførelsen af kvalitetsarbejdet er i AAU’s kvalitetssystem defineret i procedurer.
 

Fodnote

[1] Se opbygningen af målhierarkiet i AAU’s kvalitetssystem i afsnit 5 i "Ramme for job og karriere".

Overordnede rammer

De overordnede rammer og målsætninger er givet i "Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet"

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Ramme for job og karriere".

Bilag

Der henvises til "Ramme for job og karriere".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd