AAU Håndbogen

Procedure for dimittendundersøgelser

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 08.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Der henvises til "Procedure for dimittendundersøgelser"

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for dimittendundersøgelser"

Formål og afgrænsning

Dimittendundersøgelserne har til formål at tilvejebringe viden, der kan benyttes i udviklingen af uddannelsernes kvalitet og relevans, herunder af studienævn, studieledere og dekanater i forbindelse med årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering af uddannelserne.

Undersøgelserne er derfor designet, således at de kan bidrage til at identificere og generere viden om forbedringspotentialer vedr. kvaliteten og relevansen af den enkelte uddannelse. Undersøgelserne tilvejebringer derudover viden, der kan anvendes af universitetets ledelse, samarbejdspartnere, potentielle studerende og andre interessenter.

Herudover er formålet med undersøgelserne at bidrage med viden, der kan benyttes af karrierevejlederne, studievejlederne og andre interessenter til at give de studerende kvalificeret vejledning før, under og efter uddannelsen; vejledning med fokus på at fastholde de studerende på uddannelserne samt vejledning omhandlende kompetenceafklaring og muligheder, der fører til job i forskellige brancher og med forskellige funktioner.

Procedurer gælder for alle ordinære uddannelser (BA, PBA og KA) og VEU-uddannelserne (DI og MA) [1].
 

Fodnote

[1] Forkortelserne af uddannelserne er gjort ud fra følgende: Bachelor- (BA), Professionsbachelor- (PBA), Kandidat- (KA), Diplom- (DI) og Masteruddannelser (MA). Diplomuddannelser omfatter kun HD-uddannelserne på AAU.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”6. Job og karriere” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 6 er beskrevet i dokumentet ”6. Ramme for job og karriere”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for AAU’s dimittendundersøgelser. De indsamlede evalueringsresultater fra dimittenderne indgår via de overordnede processer for kvalitetsarbejdet til løbende at udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Procedure for dimittendundersøgelser"

Bilag

Der henvises til "Procedure for dimittendundersøgelser"

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd