AAU Håndbogen

Procedure for brug af notatfunktionen i WorkZone

Alle ansatte med administrative opgaver på AAU, der har pligt til at opfylde notatpligten i overens-stemmelse med lovgivningen.

Publiceret: 15.12.2021 (Sidst ændret: 15.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Det er på AAU besluttet at skelne mellem to typer notater, nemlig sagsbehandlingsnotater og procesnotater. Nedenstående dokument beskriver, hvad de to typer notater skal anvendes til, hvad et notat skal indeholde, samt hvordan du opretter og gemmer et notat i WorkZone.

Procedure for brug af notatfunktionen i WorkZone

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er udarbejdet af ESDH-sekretariatet og godkendt af den Administrative Ledergruppe 21.01.2021

Formål og afgrænsning

Formålet med denne procedure er at guide i, hvordan du som medarbejder på AAU opfylder din notatpligt og journaliserer notater på sager i WorkZone.

Overordnede rammer

Denne procedure er en udmøntning af notatpligten, som den er beskrevet i ”Regler for journalisering på AAU sådan skal du bruge WorkZone” ligger øverst på ESDH-sekretariatets hjemmeside.

Kontakt og ansvar

ESDH-sekretariatet

ESDH-sekretariat@adm.aau.dk

Bilag

Regler for brug af notatfunktionen i WorkZone Regler for brug af notatfunktionen i WorkZone - AAU Håndbogen

Vejledning – Opret notat på sag eller dokument samt sletning af notat, jf. notatpligten Opret notat på sag eller dokument

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd