AAU Håndbogen

Flyttegodtgørelse

Betingelser: Fast statsansat flytter/forflyttes til en anden fast statsansat stilling.

Publiceret: 05.12.2017 (Sidst ændret: 05.02.2018)

Print som pdf

Indhold

Hvem kan få:
- Tjenestemænd 
- Andre personalegrupper der i fællesoverenskomst, organisationsaftale m.v. har optaget bestemmelser om flyttegodtgørelse. Pkt. 132.

Formål: Dækker merudgifter ved forflyttelse.

Hvem skal betale:Fakultetet eller instituttet. Det skal fakultetet og instituttet indbyrdes aftale. Dette er individuelt.

Bilag der skal vedlægges ved ansøgning om flyttegodtgørelse:

- Stillingsopslag. 
- Ansøgning. 
- Ansættelsesbrev. 
- Ansættelsesblanket t/personalekontoret. 
- Original faktura vedr. besigtigelsesrejse. 
- Original faktura vedr. flytning.

Generelle betingelser:

 1. Medarbejder flytter til nyt tjenestested.
 2. Direkte årsagssammenhæng mellem forflyttelse og flytning. (Beliggenhed - nyt tjenestested er beliggende i en stor afstand fra tidligere = bopælsflytning nødvendig.
 3. Foretagne flytning bringer medarbejder nærmere nyt tjenestested.
 4. Der udbetales ikke flyttegodtgørelse ved I. gang ansættelse.
 5. Der udbetales ikke flyttegodtgørelse ved flytning til og fra udland.

Der udbetales kun- flyttegodtgørelse mod dokumentation for afholdte udgifter. Godtgørelse af befordringsudgifter jf, pkt. 118 kan dog ske uden dokumentation. 
Rejser i forbindelse med forflyttelse er ikke tjenesterejse ingen timedagpenge

Flyttegodtgørelse v/ansøgt forflyttelse:

Dækning:

 1. Udgifter til besigtigelsesrejse (medarbejder + ægtefælles).
 2. Befordringsudgifter.
 3. Udgifter til bohavets flytning. 

Medarbejder indhenter tilbud fra min. 3 flytteforretninger. Flyttetilbudet godkendes af nyt tjenestested. Hvis medarbejder ønsker dyre flyttetilbud - skal han/hun selv betale differencen.

Supplerende flyttegodtgørelse: kr. 18.260,- (max).

Flyttegodtgørelse v/uansøgt forflyttelse:

Dækning:

 1. Udgifter til befordring (hele husstanden).
 2. Besigtigelsesrejse (medarbejder + ægtefælle).
 3. Udgifter til bohavets flytning. Medarbejder indhenter tilbud fra minimum tre flytteforretninger.Flyttetilbudet godkendes af nyt tjenestested. Hvis medarbejder ønsker flyttetilbud dyrere end godkendte skal han/hun selv betale differencen.

Supplerende flyttegodtgørelse : kr. 35.150,- max.

Ansøgt forflytning u/forfremmelse:

Dækning af udgifter - 80%:

 1. Udgifter til befordring (dog ikke besigtigelsesrejse jf. pkt. 118)
 2. Udgifter til bohavets flytning jf, pkt. 119.

Supplerende godtgørelse:Der udbetales fast godtgørelse til dækning af en række uspecificerede udgifter (tæpper, gardiner, flytteskader, flytning af privat telefon m.v.) der normalt følger en flytning. Godtgørelsen er uafhængig af konkrete udgifter - skal ikke dokumenteres j£ pkt. 115. Supplerende godtgørelse er standardsatser afhængigaf medarbejderens seneste lønramme. 
Supplerende godtgørelse er skattepligtig.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingens rejsekontor.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd