AAU Håndbogen

Skat for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere

Skat for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere

Publiceret: 11.12.2017 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Alle udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere på AAU skal som udgangspunkt betale skat i Danmark. Enkelte kan være fritaget, andre kan vælge mellem forskellige skatteordninger og ofte kan det være en stor fordel at søge skattekort inden ankomst.

Læs mere om proceduren for skattekort m.m. for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere.
 

Forskerbeskatning

Muligt fra og med postdoc niveau, såfremt øvrige betingelser er opfyldt.

Der kan gå op til 3 måneder før kortet udstedes. Bemærk at det SKAL søges senest på 8. dagen efter ansættelsesstart.

Pensionsindbetalinger under §53 A vil også blive forskerbeskattet.
 

Søg forskerbeskatning - (over og under 90 dage i dk):

 

Særligt ophold under 90 dage:

 • Synkront hermed skal medarbejderen udfylde blanket 01.012A for at få skattepersonnr.. Blanketten fremsendes til SKAT tidligst 60 dage før ankomst (kan tidligst udstedes 8 dage før 1. arbejdsdag).

 

Skattekort (ej forskerbeskatning):

Såfremt medarbejderen ikke er kvalificeret eller ikke ønsker forskerbeskatning skal et skattekort søges:

 • Er ansættelseskontrakten modtaget, skal medarbejderen udfylde blanket 04.063 elektronisk (tidligst 60 dage før ankomst, skattekortet kan tidligst udstedes 21 dage før 1. arbejdsdag). Skattekort udstedes på baggrund af blanketten normalt inden for 14 dage. Ansættelseskontrakten, administrativt CPR nr (kun kke-EU/EØS borgere i DK over 90 dage - findes i opholds- og arbejdstilladelsen) og evt. vielsesattest skal vedlægges.
 • Såfremt ansættelseskontrakten først modtages ved ankomst til DK skal medarbejderen besøge International Citizen Service og få lavet skattekort hurtigst muligt efter ankomst.

Bemærk, ansøgning om almindeligt skattekort diskvalificerer sædvanligvis medarbejderen til forskerbeskatning!

 

Skattekort vedr. legater

Bemærk, begrænset målgruppe må modtage legater fra AAU. Nærmere info hos HR Servicecenter EST (Eng, Sund, Tech) eller HSF (Hum, Samf, Fælles Service).

 • Instituttet fremsender denne blanket til HR Servicecenter EST eller HSF. For ikke-EU/EØS borgere anbefaler vi, at i afventer opholds- og arbejdstilladelsen for at sikre, at der søges for korrekt periode. Sagsbehandlingstiden hos SKAT er ca. 15 dage.
 • UNDTAGELSE: Gældende for personer som er her for at studere, og ikke har opnået kandidatgrad endnu. Hvis personen skal være her mindre end 90 dage, og DK ikke kan beskatte indkomsten efter KSL §2, stk. 1, så skal der ikke ansøges om skattefritagelse / skattekort

Skatteoplysningerne fremsendes automatisk til arbejdsgiver.

 

Gæsteforelæsere, på ophold under 30 dage i DK

Gæsteforskere kan være skattefritaget ved ophold under 30 dage i DK (i perioden 01.01-31.12).

Definition: Gæsteforelæsere underviser, deltager i planlægningsmøder o.l. og udfører udelukkende aktiviteter som ikke kræver "hænderne op af lommen". Forskning, medvirken til publikationer o.l. omfattes derfor ikke af nedenstående mulighed for skattefritagelse.

Såfremt gæsteforelæseren opholder sig i DK over 30 dage beskattes løn/honorar også af tidligere honorarer!
De 30 dage beregnes fra ”fod ned” til ”fod op” på dansk jord, dvs. ferie o.l. også omfattes af de 30 dage.

Kontakt skat hos The International Staff Unit (ISU),  eller  Marie Sjøgaard Sandersen, HR for yderligere vejledning.

 

Ansat på AAU med bopæl samt fast arbejdssted uden for DK:

Hvorvidt der skal afregnes skat til DK under ophold i DK afhænger bl.a. af:

 • Dobbeltbeskatningsreglerne mellem DK og bopælsland
 • Formål med ophold
 • Kontakt Marie Sjøgaard Sandersen, HR som herefter vil kontakte SKAT

 

Ved ophør af ansættelsen:

 • Forlader medarbejderen DK skal dokumentation på afmeldelse fra CPR-registreret fremsendes til rette Servicecenter (EST eller HSF) for at kunne udbetale feriepengene
 • Feriepenge skal indrapporteres den sidste måned, hvor medarbejderen er omfattet af forskerbeskatningen for at blive beskattet iht. forskerskatteprocenten.
 • Afdelingssekretæren skal opgøre feriedagene og fremsende til HR Servicecenter EST eller HSF inden den 10. i den sidste måned, hvor medarbejderen er ansat. Orienter venligst om at feriepengene SKAL afregnes med sidste løn.
 • Forlader forskeren DK fra 1. dag efter ansættelsen = pengene udbetales med løn
 • Bliver forskeren i DK efter ansættelsen (ferie, job …) = pengene afregnes til feriepengeinfo.dk
 • Mind gerne medarbejderen om at melde udrejse hos SKAT

Formål og afgrænsning

Procedurebeskrivelse for afklaring af skatteforhold for internationale medarbejdere, gæsteforskere, gæsteforelæsere og PhD studerende tilknyttet AAU.

Kontakt og ansvar

Kirsten Böttger International Staff Unit (ISU), kibo@adm.aau.dk

Marie S. Sandersen, HR Specialistcenter, msn@adm.aau.dk

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd