AAU Håndbogen

Honorering af forsøgspersoner - AAU

Regler for Honorering af forsøgspersoner – AAU.

Publiceret: 12.12.2017 (Sidst ændret: 17.02.2023)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Regelsættet er udarbejdet endeligt den 22. oktober 2017 af Økonomiafdelingen. Senest revideret 12/7-2018
af Økonomiafdelingen.
Den har været i høring hos Økonomidirektør samt kontraktenheden. Godkendt den 23. August 2018
Endelig godkendt til udsendelse 23. august 2018
Kvitterings blanketter for modtagelse af gave eller gavekort udarbejdet og frigivet, endvidere er Excel fil ajourført.
28-11-2022

Kontakt og ansvar

Økonomiafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af regler for honorering af forsøgspersoner-
AAU. Ved spørgsmål til regelsættet kontakt da, Økonomiafdelingen, Jan W. Beck, jwb@adm.aau.dk,
lokal 9529.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd