AAU Håndbogen

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Publiceret: 12.12.2017 (Sidst ændret: 05.02.2018)

Print som pdf

Indhold

Der kan ydes skattefri godtgørelse for tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg til ansatte, der regelmæssigt, har mere end én arbejdsplads på samme dag, og der kan anvendes privat køretøj hvis dette vil spare væsentligt tid. 

Ansatte defineres som fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte vikarer m.v., der er ansat i mindst 1/2 stilling. 

Tjenstlig befordring er transport i forbindelse med: 

- undervisning af studerende 
- mødevirksomhed i AAUs politiske organer, råd m.v. 
- forskningsaktiviteter 
- administrative aktiviteter 

Inden for AAUs lokationer omfatter befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg.

Godkendelse/attestation 

Det er op til den enkelte institutbestyrelse, AUA`s ledelse, AUB`s ledelse, at beslutte om muligheden for godtgørelse skal gælde for pågældendes medarbejdere. 

Godtgørelsen 

Der kan ydes godtgørelse enten som: 

 • kilometergodtgørelse-(lav takst) ved kørsel i egen bil
 • som betaling af busbillet. (evt. klippekort). 

Godtgørelsen er skattefri og kan ikke fratrækkes på den ansattes selvangivelse. 

For at få udbetalt godtgørelsen udarbejder den ansatte en normal rejseafregning i RUS.

Afholdelse af udgifterne 

Udgifterne til godtgørelsen afholdes af det enkelte institut, AUA eller AUB. 

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingens rejsekontor.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd