AAU Håndbogen

QlikView: Procedure, Qlikview Projektportefølje

Denne procedure beskriver, hvordan du bruger Qlikview-rapporten til opfølgning på din portefølje af eksternt finansierede projekter.

Publiceret: 15.12.2017 (Sidst ændret: 26.10.2020)

Print som pdf

Formål og afgrænsning

Formålet med Qlikview-rapporten ProjektPortefølje er at give primært institut-/afdelingsleder og økonomisupport, sekundært projektledere og niveau 1 overblik over den eksterne projektportefølje (underkonti 90/95/97) og at fremhæve væsentlige tendenser og risici på området.

Rapporten skal ses som et værktøj til overblik. Hvis du har brug for fx detaljer om frikøb på enkelte medarbejdere eller projekter, detaljeret overblik over omkostningstyper, budgetter o.l. skal du finde det i andre Qlikview-rapporter.

Rapportens fokus er:
1) Den aktive projektportefølje
2) Driftseffekten indeværende år forårsaget af de eksternt finansierede projekter. Her kigges bl.a. på hensættelser til tab, lukning af projekter, overhead, frikøb og medfinansiering.

Rapporten tager udgangspunkt i den aktive projektportefølje, det vil sige alle eksterne projektnumre uden lukkedato i ØSS. Hermed fremhæver rapporten nødvendigheden af, at stamdata vedligeholdes løbende, da fx en manglende opdatering af aftalebeløb og slutdato påvirker summen af restbevillinger og omsætningshastighed.

 

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål om proceduren for projektportefølje, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi, Økonomiafdelingen. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd