AAU Håndbogen

Repræsentation, gaver og personaleforplejning

Regler for repræsentation, gaver og personaleforplejning, samt kontering og momsafløftning heraf.

Publiceret: 15.12.2017 (Sidst ændret: 19.01.2023)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Reglen er oprindelig udarbejdet af Økonomiafdelingen, og godkendt af Rektor Finn Kjærsdam den 23. november
2009. Den er revideret af Økonomiafdelingen, Jan Walther Beck den 9. januar 2014.


Reviderede takster og indhold i juni 2018 af Jan Walther Beck. Reviderede takster og indhold er godkendt den
28. august 2018 af Universitetsdirektøren.


I forbindelse med tilpasning til Statens kontoplan er artskontiene i regelsættet blevet reduceret, i november 2019
revision, gældende pr. 1/1-2020.


Pr. 1. april 2022 er taksterne for repræsentation middag og intern forplejning middag ændret. Godkendt af Universitetsdirektøren
14-3-2022


Pr. 24. november 2022 er enkelte takster ændret samtidig tilføjet nyt afsnit 2.1. Receptioner. Godkendt af Universitetsdirektøren
24-11-2022

Pr. 1. januar 2023 er der ifm. den kommende indførelse af ny CLOUD ERP ændret artskonti i relation til Statens

kontoplan, hvorfor dette regelsæt således er tilpasset til disse.

Kontakt og ansvar

Økonomiafdelingen, Jan Walther Beck, jwb@adm.aau.dk , lokal 9529.

Begrebsdefinitioner

Én gave fra hele AAU til en gavemodtager

Forvaltningsretligt skal vi, som selvejende institution under Staten være sparsommelige, samtidig med at der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og formål og de dermed forbundne udgifter. Skattemæssigt kan tingsgaver (fysiske gaver) være skattefrie, hvis de er passende til lejligheden. Giver samme giver (AAU) flere gaver til samme modtager i samme anledning, så vil SKAT, jf. deres praksis, ikke anse gaverne for at være passende til lejligheden, hvorfor de bliver skattepligtige.

Eksempel: Giver 10 institutter på AAU en tingsgave til 500 kr. til samme modtager i samme anledning, vil det svare til en samlet gavestørrelse på 5.000 kr. fra samme CVR-nummer. Det vil forvaltningsretsligt og Skattemæssigt ikke være passende.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd