AAU Håndbogen

Fravær med løn i forbindelse med barnets 1. og/eller 2. sygedag

Regler for barnets 1. og/eller 2. sygedag

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 21.04.2021)

Print som pdf

Indhold

Der kan bevilliges tjenestefri med løn, såfremt:

 • Det er barnets 1. eller 2. sygedag,
 • Barnet er under 18 år,
 • Barnet har ophold hos den ansatte,
 • Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet,
 • Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Barnets 1. sygedag beror på en konkret vurdering af sygdommens art sammenholdt med barnets alder. Afgørende i alle tilfælde er, at der er et akut pasningsbehov, som nødvendiggør fraværet. Der kan være tale om helt eller delvist fravær.

Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af barnets 1. sygedag.

1. og 2. sygedag kan afholdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selvom den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan således dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden forældre holder fri den 2. dag.

1. og/eller 2. sygedag kan være delvis - f.eks. hvis en medarbejder bliver kaldt hjem i løbet af dagen i forbindelse med barnets akutte sygdom eller der findes alternativ pasningsmulighed.

Hvad skal der dokumenteres i forbindelse med barnets 1. og/eller 2. sygedag

Fravær som følge af barnets 1. og/eller 2. sygedag skal meddeles på samme vis som fravær grundet egen sygdom og i overensstemmelse med tjenestestedets procedurer herfor.

Barnets 1. og/eller 2. sygedag meldes ved arbejdstidsbegyndelse eller ved tidspunktet, når den ansatte bliver kaldt hjem til pasning af et sygt barn. Ved sidstnævnte vil barnets sygedag blive registreret som en delvis sygedag.

Det vil også blive registreret som en delvis sygedag, såfremt den ansatte efter nogle timer finder alternativ pasning til barnet, i så tilfælde skal den ansatte huske at meddele dette til tjenestestedet, som derefter vil kunne registrere det delvise fravær grundet barnets 1. og/eller 2. sygedag korrekt.

Såfremt den ansatte både skal passe et sygt barn på 1. og 2. kalenderdag, da skal den ansatte sørge for at melde barn sygt på både 1. og 2. kalenderdag ved arbejdstidsbegyndelse.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive regler og angive procedurer for barnets 1. og/eller 2. sygedag.

Gælder ansatte på Aalborg Universitet indenfor de overenskomstgrupper, der er omfattet af aftalen indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. En timelønnet ansat, der ikke har ret til løn under sygdom, vil heller ikke have mulighed for løn under barnets 1. og 2. sygedag.

Kontakt og ansvar

Kontakt HR-afdelingen:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd