AAU Håndbogen

Fravær med løn til pasning af syge børn under 18 år

Procedure (Barselsloven § 26)

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 13.04.2021)

Print som pdf

Indhold

Der bevilliges tjenestefri med løn til pasning af alvorligt syge børn under 18 år, såfremt en ansat på Aalborg Universitet af Udbetaling Danmark bevilliges orlov efter § 26 i Barselsloven. Orloven kan planlægges som helt eller delvist fravær.

Universitetet kan begrænse perioden med ret til tjenestefri med løn til en måned pr. barn pr. kalenderår. Herunder kan universitetet bevillige fravær uden løn i dagpengeperioden.

En ansat, der er omfattet, har retskrav på tjenestefrihed til dette formål. Tjenestefriheden skal aftales med nærmeste personaleleder i overensstemmelse med rektors delegationsinstruks. Det er i det enkelte tilfælde en konkret ledelsesmæssig vurdering, der foretages ud fra behovet for tilstedeværelse på arbejdspladsen og arbejdsmængde.

Hvad skal der dokumenteres for at blive bevilliget tjenestefri

Den ansatte skal fremsende godkendelse på tjenestefrihed med/uden løn fra nærmeste personaleleder, hvorefter HR-afdelingen kan håndtere sagsbehandlingen.

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at beskrive reglerne og angive procedurer for fravær med løn til pasning af syge børn under 18 år for ansatte ved Aalborg Universitet.

Proceduren gælder alle ansatte på Aalborg Universitet, der er omfattet af Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte og centralorganisationerne for overenskomstansatte.

Kontakt og ansvar

Anmodningen om tjenestefri med løn til pasning af syge børn under 18 år sendes til:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd