AAU Håndbogen

Fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Procedure

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 17.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Der kan bevilliges tjenestefri med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år i op til 5 dage pr. barn indenfor 12 måneder for ansatte på Aalborg Universitet. Bestemmelsen gælder også hvis barnet modtager ambulant behandling , der træder i stedet for hospitalsindlæggelse og som kræver den ansattes tilstedeværelse.

De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet, og der er mulighed for at aftale, at de 5 dage holdes som 10 halve dage.

Retten gælder for begge forældre (Hjemmeværende børn) Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, det vil sige, begge forældre er ansat i staten, kan der højest holdes fri med løn i alt 5 dage for forældre tilsammen.

En ansat, der er omfattet, har retskrav på tjenestefrihed til dette formål. Tjenestefriheden skal aftales med nærmeste personaleleder i overensstemmelse med rektors delegationsinstruks. Det er i det enkelte tilfælde en konkret ledelsesmæssig vurdering, der foretages ud fra behovet for tilstedeværelse på arbejdspladsen og arbejdsmængde.

Hvad skal der dokumenteres for at blive bevilliget tjenestefri med løn

Den ansatte skal fremvise dokumentation fra hospitalet og godkendelse på tjenestefrihed med løn fra nærmeste personaleleder, hvorefter HR-afdelingen kan håndtere sagsbehandlingen.

 

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive reglerne for fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år.

Gælder alle ansatte på Aalborg Universitet, der er omfattet af Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte og centralorganisationerne for overenskomstansatte.

Kontakt og ansvar

Anmodningen om fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år indeholdende påkrævet dokumentation sendes til:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd