AAU Håndbogen

Fravær med løn ved pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Procedure (Serviceloven § 119 - Plejeorlov)

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 06.10.2020)

Print som pdf

Indhold

Der bevilliges tjenestefri med løn til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem - såfremt en ansat på Aalborg Universitet af kommunen er bevilliget plejeorlov i henhold til Serviceloven § 119. Tjenestefriheden kan planlægges som helt eller delvist fravær med løn.

Aalborg Universitet er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.

En ansat, der er omfattet af cirkulæret, har retskrav på tjenestefrihed med løn. En ansat, der ikke er omfattet, har ret til tjenestefri uden løn efter lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, hvis man modtager plejevederlag efter Serviceloven i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Tjenestefriheden skal aftales med nærmeste personaleleder i overensstemmelse med rektors delegationsinstruks.

Hvad skal der dokumenteres for at blive bevilliget tjenestefri

Den ansatte bør ansøge arbejdspladsen om orloven samtidig med, der sendes ansøgning til kommunen. Ansøgningen til kommunen bedes fremsendt sammen med godkendelse på plejeorlov fra nærmeste personaleleder, hvorefter HR-afdelingen kan håndtere sagsbehandlingen. En endelig behandling af ansøgningen kan først finde sted, når kommunen har bevilliget plejeorloven. 

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive lovgivningen og angive procedure for fravær med løn ved pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

 

Kontakt og ansvar

Anmodningen om tjenestefri med løn ved pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem indeholdende påkrævet dokumentation sendes HR-afdelingen:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd