AAU Håndbogen

Fravær uden løn ved pasning af nærtstående med varigt nedsat funktionsevne

Procedure (Serviceloven § 118 - Plejerorlov)

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 06.10.2020)

Print som pdf

Indhold

Der bevilliges tjenestefri uden løn til pasning i hjemmet af nærtstående (nærtstående er ikke børn under 18 år) med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse - såfremt en ansat på Aalborg Universitet af kommunen er bevilliget plejeorlov i henhold til Serviceloven § 118.

Der ydes ikke løn i perioden under fraværet og perioden medregnes ikke i løn-og pensionancienniteten, herunder pensionsalderen for tjenestemænd og ansatte med en tjenestemandsligende pensionsordning.

Den ansatte ansættes i stedet af kommunen på fuld tid til pasningen. De nærmere vilkår herfor fremgår af Serviceloven.

Tjenestefriheden skal aftales med nærmeste personaleleder i overensstemmelse med rektors delegationsinstruks.Den ansatte har pligt til at give arbejdsgiveren besked senest 6 uger før fraværets begyndelse og samtidig oplyse om fraværets længde. Hvis der sker ændringer i fraværets begyndelse eller varighed skal universitetet straks have besked om det.

En ansat har ret til tjenestefri uden løn efter lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager, hvis man ansattes af kommunen til pasning af nærtstående med varigt nedsat funktionsevne.

Hvad skal der dokumenteres for at blive bevilliget tjenestefri uden løn

Den ansatte skal fremvise bevilling fra kommunen og godkendelse på tjenestefrihed uden løn fra nærmeste personaleleder, hvorefter HR-afdelingen kan håndtere sagsbehandlingen.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive lovgivning og angive procedurer for bevilling af tjenestefri uden løn ved pasning af nærtstående med varigt nedsat funktionsevne.

Kontakt og ansvar

Anmodningen om plejeorlov indenholdende påkrævet dokumentation sendes til HR-afdelingen:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd