AAU Håndbogen

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forskning ved AAU skal registreres i systemet Pure

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 04.01.2019)

Print som pdf

Indhold

På Aalborg Universitet har der været obligatorisk forskningsregistrering af publikationer siden 1992. Siden 2006 er forskningsregistreringen sket online i forskningsregistreringssystemet Pure. Alle ansatte med aktiv ansættelse har en personlig adgang til Pure. Ansatte er som udgangspunkt selv ansvarlige for at registrere sine publikationer, medmindre andet er aftalt lokalt. På hvert institut er der en indberetningsansvarlig, som varetager godkendelse af publikationer. VBN-Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek foretager den endelige kvalitetssikring af data og validerer publikationerne.

Registrerede forskningspublikationer indgår i Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), som er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets performancebaserede model til fordeling af basismidler til de danske universiteter.

Registrerede forskningspublikationer indgår ligeledes i Danmarks Open Access Indikator. Indikatoren viser, i hvor høj grad forskere gør deres forskningspublikationer frit og gratis tilgængelig for omverden via internettet. Målingerne viser, hvor langt Danmark er fra at indfri målsætningerne i den Nationale Strategi for Open Acces udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forskningsregistrering af aktiviteter, priser, presseoptræden, forskningsansøgninger, forskningsbevillinger og forskningsprojekter sker på frivillig basis men er med til at vise forskernes fulde forskningsprofil.

Forskningsregistrering af ph.d.-afhandlinger i Pure har været obligatorisk for alle fakulteter siden januar 2015.

Formidling af ovennævnte indholdstyper sker i VBN-portalen.

Oprindelse, baggrund og historik

3. januar 2018

Formål og afgrænsning

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet indbefatter registrering af publikationer, aktiviteter, priser, presseoptræden, forskningsansøgninger, forskningsbevillinger, forskningsprojekter, Ph.d.-afhandlinger mm.

Kontakt og ansvar

VBN-redaktionen på Aalborg Universitetsbibliotek

Kontakt: vbn@aub.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Open Access Politik på Aalborg Universitet

AAU anbefaler, at man som forsker ved universitetet publicerer sin forskning Open Access

Læs mere

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Gode råd til registrering af publikationer i Pure

Læs mere