AAU Håndbogen

Ferieoverførsel

AAU regel vedr. overførsel af ferie

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 07.09.2021)

Print som pdf

Indhold

HSU henstiller til, at optjent ferie skal afvikles i det ferieår, dagene er optjent til. Af hensyn til fleksibiliteten for såvel medarbejdere som arbejdsgiver er det muligt at overføre op til 5 feriedage og/eller særlige feriedage sammenlagt, men der vil samtidig være en forventning om, at overførte dage afvikles i det ferieår, de er overført til. Det er således ikke hensigten, at der akkumuleres mere end 5 dages ferie (inkl. særlige feriedage), som kan overføres fra et år til et andet.

Kun i særlige tilfælde, fx hvor der har været tale om feriehindringer (efter de til enhver tid gældende regler i hhv. Ferieloven og Statens Ferieaftale), ønsker AAU at indgå aftale om overførsel af mere end sammenlagt 5 feriedage og/eller særlige feriedage.

Oprindelse, baggrund og historik

HSU har på mødet den møde den 19. april 2017 tilkendegivet følgende vedr. overførsel af ferie på Aalborg Universitet, med virkning fra 1. januar 2018

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

SUND og TECH: EST-ST-HR@adm.aau.dk
ENG: EST-EF-HR@adm.aau.dk
HUM og SAMF: HS-HR@adm.aau.dk
Fælles Service: FS-HR@adm.aau.dk

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ferie

Procedurer for behandling af ferie på AAU

Læs mere

Særlige feriedage

Procedure for behandling af særlige feriedage på AAU

Læs mere