AAU Håndbogen

Afvigende løndelstekster

Afvigende lønkodetekster

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 08.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Ved aftale om et funktionstillæg, et midlertidigt kvalifikationstillæg eller et personligt tillæg* skal aftalen påføres en afvigende løndelstekst, når der findes en egnet tekst i kataloget med afvigende løndelstekster [LINK].

Den afvigende løndelstekst vælges fra en rullemenu på aftaleblanketten.

Word tillader kun et begrænset antal muligheder i rullemenuen. Der kan derfor findes afvigende løndelstekster i kataloget, som ikke ses i rullemenuen.

Denne tekst skrives i stedet for i feltet til fritekst.

 

Eksempel på nrug af afvigende lønkodetekst:

Afvigende lønkodetekst:      Områdeleder-funktionstillæg

 

Den afvigende løndelstekst vil fremgå på den ansattes lønseddel i stedet for løndelsteksten funktionstillæg eller personligt tillæg som tidligere fremgik på lønsedlen.

Herudover vil den afvigende løndelstekst fremgå i en kommende rapport i QlikView .

 

Kataloget med afvigende løndelstekster kan ses i den tilknyttede pdf-fil [LINK] til opdateret fil

 

*personlige tillæg aftales til ansatte omfattet af chefløn: professorer samt administrative chefer i lønrammeklassificerede stillinger. Personlig tillæg er omfattet af proceduren, da det ikke af løndlesteksten er muligt at fastslå, om det personlige tillæg er givet for funktioner eller kvalifikationer.

Formål og afgrænsning

Formålet er at angive procedure for tildeling af afvigende løndelstekster samt vise katalog over afvigende løndelstekster.

 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen, Specialistcentret, evt. Susanne B. Hansen eller Marie Sjøgaard Sandersen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd