AAU Håndbogen

Ansættelse af studerende – D-TAP og D-VIP. Procedure for oprettelse af ansættelsessag.

Procedure for aflevering af ansættelsessag til HR-afdelingen.

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 13.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Formålet med dette dokument er at beskrive proceduren ved aflevering af ansættelsessager til HR-afdelingen.

Proceduren vedrører D-TAP (studerende, kontorfunktionær og IT-medarbejder, studentermedhjælp (SUL) samt studenterstudievejledere) og D-VIP (hjælpelærere og undervisningsassistenter).

 

Der oprettes en personalesag i WORKZONE

Personalesag for

Studerende, kontorfunktionere oprettes med titel:

xxxxxx-xxxx (CPR nr.), Ans. Studerende, Kontorfunktionære, xx.xx.xx – xx.xx.xx

 

Studerende, IT-medarbejder oprettes med titel:

xxxxxx-xxxx (CPR nr.), Ans. Studerende, IT-medarbejder, xx.xx.xx - xx.xx.xx

 

Hjælpelærer oprettes med titel:

xxxxxx-xxxx (CPR nr.), Ans. Hjælpelærer, xx.xx.xx - xx.xx.xx

 

Øvrige stillinger til studerende oprettes tilsvarende:

xxxxxx-xxxx (CPR nr.), Ans. Stilling, xx.xx.xx - xx.xx.xx

 

Ansættelsesbrev udfyldes med relevante oplysninger og afleveres til dit lokale HR Servicecenter.

 

Ansættelsesbreve til brug til de respektive stillinger består af 2 sider og de findes på: http://www.hr.aau.dk/blanketter/ansaettelse/

Ansættelsesbreve behandles således:                                                    

 • Word-filens to sider udfyldes i Word. (side 1: Navn, adresse og CPR)
 • Dokumentet gemmes midlertidigt lokalt på pc (f.eks. på skrivebord/desktop)
 • Side 2 udskrives i farver. Lederen eller attestationsberettiget underskriver kontrakten.
 • Herefter scannes dokumentet ind i farver og i god kvalitet til en pdf-fil.

Nu har du word-filen på dit skrivebord/desktop og side 2 med underskrift som pfd-fil i din mail. Begge dokumenter skal nu tilføjes i WorkZone, hvilket gøres således:

 • Åben wordfilen fra skrivebordet og tryk på workzone-knappen ”Vælg Sag” - søg sagen frem og navngiv og gem dokumentet (”Ansættelsesbrev UDKAST” – Dokumenttype: N, Internt)
 • Gem pdf-filen fra mailen via workzone-knappen ”Vælg Sag” – søg sagen frem og navngiv og gem dokumentet (”Ansættelsesbrev 2 UDKAST” – Dokumenttype: N, Internt)
 • Gem sagens øvrige dokumenter i WorkZone og send link til alle dokumenter til

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale HR Servicecenter.

D-TAP:
HR Servicecenter EST på mail: est-dtap@adm.aau.dk

HR Servicecenter HSF på mail: hsf-dtap@adm.aau.dk

D-VIP:
HR Servicecenter EST på mail: est-dvip@adm.aau.dk

HR Servicecenter HSF på mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd