AAU Håndbogen

Sygefravær - aftale ved kronisk eller langvarig sygdom

Regler og procedure for sygedagpengeloven § 56

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 13.04.2021)

Print som pdf

Indhold

Medarbejdere, der lider af en langvarig eller kronisk sygdom, har mulighed for i samarbejde med tjenestestedet at ansøge om en aftale, der reducerer Aalborg Universitets udgifter i forbindelse med sygefraværet. Fraværsrisikoen skal være væsentligt forøget.

Medarbejdere, der ved de skal indlægges eller gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning (midlertidig), kan deslige ansøge om en aftale.

Aftalerne er beskrevet i Sygedagpengeloven § 56 – hedder deraf en § 56-aftale.

Kommunens træffer endelig afgørelse, om en ansat og AAU kan få en § 56-aftale.

Ved en godkendt § 56-aftale vil tjenestestedet få refusion fra første sygedag ved fravær, der er begrundet i den sygdom, som aftalen omfatter.

Hvordan igangsættes en ansøgning

Såfremt der ansøges om en § 56-aftale, skal det være på baggrund af gensidig aftale mellem medarbejder og dennes nærmeste personaleleder i overensstemmelse med rektors delegationsinstruks.

Personaleleder skal sammen med medarbejder udfylde og underskrive nedenstående ansøgningsskema.

Medarbejder fremsender det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema til kommunen.

Vejledning til ansøgningsskemaet

Ansøgningsskema findes på HR-afdelingens hjemmeside

Følgende felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes:

 • Lønmodtagerens (medarbejderens) kommunes navn og adresse
 • Virksomhedens navn: Aalborg Universitet
 • Adresse: Frederik Bajers Vej 5, Postboks 159, 9100 Aalborg
 • CVR nummer: 29102384
 • P-nummer: 1003403198 (Samme P-nummer af hensyn til refusionen)
 • Lønmodtagerens (medarbejderens) fraværsperioder i de sidste 12 måneder på grund af lidelsen som anført nedenfor – vedlæg evt. kopi af sygeliste fra sygefraværssystem
 • Lønmodtagerens ansættelsesdato
 • Ansøgning om midlertidig aftale, sæt kryds enten ved indlæggelse/ambulant behandling eller ved udbetaling af løn/sygedagpenge i 21 kalenderdage
 • Lønmodtagers (medarbejderens) oplysninger i form af navn, adresse, arbejdsforhold, helbredsforhold mv.
 • Hvis der ansøges om en midlertidig aftale grundet indlæggelse/ambulant behandling, skal der udfyldes supplerende oplysninger herom under medarbejderens oplysninger
 • Arbejdsgiver (nærmeste personaleleder) og lønmodtager (medarbejder) underskriver ansøgningsskemaet.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive lovgivning og angive proceduren for ansøgning om en § 56-aftale.

Kontakt og ansvar

Spørgsmål vedrørende ansøgning om § 56 kan stilles til HR-afdelingen:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd