AAU Håndbogen

Sygefravær – Graviditetsbetinget sygefravær

Procedure for graviditetsbetinget sygefravær

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 12.09.2022)

Print som pdf

Indhold

Medarbejdere har, ved lægeligt skønnet graviditetsbetinget sygefravær, mulighed for, at være fraværende fra arbejdet med sædvanlig løn, tidligere end 6 uger før forventet fødsel, i følgende situationer:

a) Hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret.

b) Hvis graviditeten hindrer, at sygdom kan behandles, eller hvis graviditeten væsentlig forværrer en sygdom – der ellers ikke har forbindelse med graviditeten.

c) Hvis arbejdets særlige karakter eller arbejdsstedets indretning mv. medfører risiko for fosterets udvikling og/eller svangerskabets videre forløb.

d) Hvis kvindens graviditet på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse.

Ved graviditetsbetinget sygefravær vil tjenestestedet få dagpengerefusion fra første sygedag ved fravær, der er begrundet i den sygdom, som omfattes af overnævnte situationer.

På arbejdsmiljøsektionens hjemmeside findes redskaber og inspiration til forebyggelse af graviditetsbetinget sygefravær, se nærmere under Graviditet og arbejdsmiljø, blandt andet med guides til udarbejdelse af den lovpligtige Gravid-APV.

Hvad skal der dokumenteres

Medarbejder sygemelder sig til tjenestestedet, jf. de lokale procedurer. Medarbejder angiver både, at sygemeldingen er graviditetsbetinget og forventet fødselstidspunkt.

Begge oplysninger indberettes til Udbetaling Danmark, som vurderer mulighed for dagpengerefusion tidligere end 6 uger før forventet fødselstidspunk, jf. ovenstående.

Alle medarbejdere er forpligtiget til at holde sig orienteret i deres digitale postkasse også ved en delvis sygemelding grundet graviditetsbetinget sygefravær, herunder besvare henvendelser fra udbetaling Danmark rettidigt mhp. vurdering af ret dagpenge og dermed refusion til tjenestestedet under sygemeldingen.

 

Formål og afgrænsning

Procedure for graviditetsbetinget sygefravær, alle ansatte på Aalborg universitet er omfattet.

Kontakt og ansvar

Tjenestestedet skal fremsende mail med oplysning om graviditetsbetinget sygefravær til HR-afdelingen via: 

Hr-fravaer@adm.aau.dk

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd