AAU Håndbogen

Ophavsret: Du må kopiere 20% af en tekst og dele den i undervisningen

Universitetet har tegnet en aftale med Copydan Tekst & Node, der tillader kopi af ophavsretligt beskyttede tekster i undervisningen

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 15.03.2018)

Print som pdf

Indhold

Tekster i både papirformat (analogt) og digitalt format er omfattet af ophavsretsloven, og du kan derfor ikke frit kopiere og dele tekster med andre - heller ikke i forbindelse med undervisning eller forskning.

Aalborg Universitet har imidlertid tegnet en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, der gør det muligt for både ansatte og studerende ved universitetet at kopiere og dele 20% af en tekst (bøger, tidsskrifter, noder, hjemmesider m.m.) i forbindelse med undervisning på AAU.
 

du må kopiere følgende fra et tekst- eller nodemateriale:

 • 20 % (dog max. 50 sider) fra et materiale pr. studerende pr. halvår
 • de 20 % af tekstens sider, du må kopiere, beregnes ud fra materialets samlede angivne sideantal (Hvis materialets samlede sideantal f.eks. er på 90 sider, må du dermed kopiere 18 sider)
 • Siderne, der kopieres, er pr. studerende pr. halvår pr. materiale. Det betyder, at den samme studerende kun må få adgang til 20 % max. 50 sider af f.eks. en bog inden for et halvår
 • Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du eksempelvis vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal
 • De 20 % (max. 50) sider må kun deles med andre på universitetets passwordbeskyttede læringsplatform, f.eks. et lukket Moodle rum
 • Du må ikke ændre i den kopierede tekst
 • Du må kun copypaste, downloade eller på anden måde digitalkopiere fra digitale tekst- og nodematerialer, som hjemmesider, e-bøger, cd-rom’er og pdf-filer - hvis licensen, for det pågældende materiale, tillader det. Undersøg derfor altid hvordan det pågældende materiale er indkøbt eller tilvejebragt for dig og læs licensen for den digitale tekst, før du kopierer og deler den
 • Bemærk i den forbindelse, at licenserne for Aalborg Universitetsbiblioteks e-bøger og e-artikler ikke tillader, at du tager en digital kopi af dem og deler den. Du må derfor ikke uploade e-bøger og e-artikler fra Aalborg Universitetsbibliotekets databaser. Biblioteket anbefaler, at du linker til e-bøgerne og e-artiklerne istedet. Se hvordan du gør på "Korrekt linkning i kursuslitteratur og pensumlister"
 • Elektroniske versioner af aviser og dagblade er heller ikke omfattet af aftalen og artikler herfra må derfor heller ikke uploades i Moodle
 • Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne, uanset om der er tale om digitale kopier eller fotokopier. Du kan f.eks. lægge titelbladet eller kolofonen ved kopierne eller selv skrive oplysningerne til.

Oprindelse, baggrund og historik

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2017.

Ved aftalens ophør skal digitale kopier af materiale, der i henhold til aftalen er lagret på det passwordbeskyttede intranet, slettes.

Formål og afgrænsning

Aftalen omfatter i princippet også kopiering fra digitale tekster, men udelukkende hvis licensen, hvormed den digitale tekst er indkøbt, tillader det.

Aftalen omfatter derfor IKKE materialer, der er tilgængelige for AAU ansatte og studerende via Aalborg Universitetsbiblioteks databaser. Det er derfor ikke tilladt at uploade og dele tekster fra disse ressourcer. Det anbefales i stedet at linke til indholdet. Du kan se en guide til, hvordan du linker til denne type materiale på "Korrekt linkning i kursuslitteratur og pensumlister".

Overordnede rammer

Kopiaftalen er tegnet med Copydan Tekst og Node, en privat virksomhed, der er etableret og ejet af rettighedshavere på tekst-området. Copydan består af syv selvstændige rettighedsorganisationer, der repræsenterer skabende og udøvende kunstnere og forfattere.

AAU har også tegnet en billedaftale med VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), som er en non-profil organisation, der repræsenterer mere end 2.500 danske, og gennem samarbejde med udenlandske søsterselskaber, over 160.000 udenlandske kunstnere. VISDA er bemyndiget af Kulturministeriet til at forhandle licenser, der dækker alle kunstnere og fotografer og fordeler penge til de kunstnere, der har produceret de billeder, AAUs studerende og ansatte anvender i forbindelse med undervisning på AAU. VISDA er ligeledes en del af Copydan.

Endvidere har AAU tegnet en aftale med en anden af Copydans organisationer AVU-Medier, der er en non-profit forening, der repræsenterer producenter af film, tv og radio.

Kontakt og ansvar

Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek formidler aftalen og man kan læse mere om brug af ophavsretligt beskyttede tekster på siden Hvad må jeg kopiere og dele? eller kan kontakte gruppen på copyright@aub.aau.dk

Begrebsdefinitioner

Copydan aftalen skelner i princippet ikke mellem analog (fotokopiering og print) og digital kopiering af tekster og noder. Ordet ”kopiering” dækker derfor over flere former for kopiering:

 • Fotokopi: Fra papir til papir
 • Skan og Print: Fra papir til digital fil
 • Fra internettet og andre digitale medier til udprint på papir
 • Digital kopiering: Fra et digitalt format til et andet digitalt format.

Du må f.eks. copypaste, downloade eller på anden måde digitalkopiere fra digitale tekst- og nodematerialer, som hjemmesider, e-bøger, cd-rom’er og pdf-filer, men kun hvis licensen for materialet tillader det. Hvis du gerne vil lave en digital kopi fra en digital tekst og dele den, bør du derfor altid undersøge om licensen/aftalen, hvormed den digitale tekst er tilvejebragt, tillader kopiering.

Hvis du gerne vil dele materiale fra Aalborg Universitetsbiblioteks databaser, anbefales det, at du linker til det. Du kan se en guide til, hvordan du gør på "Korrekt linkning i kursuslitteratur og pensumlister".

Bilag

Der er ingen bilag tilknyttet denne artikel.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ophavsret: Du må bruge billeder, når du underviser på AAU

Universitetet har tegnet en aftale med VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), som tillader brug af ophavsretligt beskyttede billeder i undervisningen

Læs mere

Ophavsret: Du må bruge radio- og TV-udsendelser i din undervisning og forskning

Du har adgang til radio- og TV-udsendelser via Mediestream samt LARM.fm. og du må bruge dem i din undervisning og forskning

Læs mere