AAU Håndbogen

Forlængelse, beregning af ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Skema til beregning af perioede for ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Publiceret: 19.01.2018 (Sidst ændret: 16.06.2020)

Print som pdf

Indhold

I henhold til stillingsstrukturen har VIP-medarbejdere i stillingerne ph.d.-stipendiat, postdoc, adjunkt og forsker ret til at få deres ansættelse forlænget svarende til det fravær, de har haft begrundet i barsel-/forældreorlov.

Derudover kan alle VIP-medarbejderes ansættelsesperiode forlænges begrundet i længerevarende sygdom uanset eventuelle tidsbegrænsninger i stillingsstrukturen.

HR-afdelingen har lavet et excel-skema til udregning af forlængelsesperioden, som kan hentes nederst i denne artikel.

Skema til beregning af forlængelse begrundet i fravær - et eksempel.pdf

Brev til universiteterne af 14.9.2015 vedr. forlængelse af ph.d.-stipendiater begrundet i sygefravær.pdf

Skema til beregning af forlængelse begrundet i fravær.xlsx 

Formål og afgrænsning

Skema til beregning af periode for ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit HR-Servicecenter, alternativt Camilla Vinther Sørensen, HR Specialistcentret

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd