AAU Håndbogen

Fridage

Regler om fridage med løn for ansatte på AAU

Publiceret: 19.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) ved Aalborg Universitet har behandlet spørgsmålet om fridage, det vil sige dage, på hvilke de ansatte har frihed med løn. HSU har på baggrund af bestemmelser i tjenestemandslovgivningen og overenskomster fastlagt følgende regler om fridage:

        1.    Sædvanlige fridage:

Lørdage og søndage.

        2.    Helligdage:

1. og 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag.

        3.    Andre faste fridage:

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag 

        4.    Halve fridage

1. maj. Frihed kan efter begæring gives til faglige arrangementer fra kl. 12.00 såfremt tjenesten tillader det. Det er en forudsætning, at de enkelte afdelinger kan fungere tilfredsstillende hele dagen. Det påhviler ansatte at anmelde ønske om sådan frihed senest den 23. april eller 1. normale arbejdsdag herefter til afdelingens leder. Meddelelse om tildeling af frihed gives de ansatte senest 3. arbejdsdage før 1. maj.

Såfremt tjenestemandslovgivningen eller overenskomster giver ret til fridage ud over de ovennævnte, bevares retten hertil.

Såfremt der i øvrigt findes særlige ordninger om fridage, som ikke dækkes af de ovenstående bestemmelser, anmeldes disse til hovedsamarbejdsudvalget, der afgiver indstilling til universitetets ledelse om bevarelse, bortfald eller opsigelse af sådanne ordninger.

Nærværende aftale gælder med forbehold for ændringer, som måtte følge af ny lovgivning, nye eller ændrede overenskomster.

Aftalen erstatter tidligere indgåede aftaler.

Oprindelse, baggrund og historik

Aftalen er indgået af HSU den 19. december 2007

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at angive regler for fridage for ansatte ved Aalborg Universitet.

 

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt Stine Vestergaard, HR-afdelingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ferielukning mm. for ferieåret 2021/2022

Procedure for lavservicedage samt ferielukning ml. jul og nytrår

Læs mere