AAU Håndbogen

Kritisk sygdom

Procedure (Reguleret via diverse pensionsordninger og forsikringer)

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 12.09.2022)

Print som pdf

Indhold

Ansatte på Aalborg Universitet kan via deres pension være dækket af en gruppelivsordning med tilknyttet forsikringsdækning ved dødsfald og visse kritiske sygdomme.

De fleste pensioner og forsikringer indeholder således bestemmelser om udbetaling af forsikring ved dødsfald og visse kritiske sygdomme. Tjek din eller dine pårørendes dækning via hjemmesiden www.pensionsinfo.dk

Vær opmærksom på, at det varierer fra selskab til selskab, hvilke diagnoser der er dækket. Du skal derfor altid orientere dig i dine pensioners og forsikringers aftalevilkår for at afdække, hvilke sygdomme og diagnoser din forsikring dækker.

Kontakt dit pensionsselskab, hvis du har brug for råd og vejledning.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at angive potentielle muligheder for udbetalinger via pensionsordninger i forbindelse med kritisk sygdom.

Kontakt og ansvar

Kontakt dit pensionsselskab, hvis du har brug for råd og vejledning.

Kontakt til HR-afdelingen vedr. kritisk sygdom sker via HR-afdelingens servicecentre: Hr-fravaer@adm.aau.dk

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd