AAU Håndbogen

Politik: Rygepolitik

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 24.11.2021)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitet ønsker et godt og sundt arbejds- og studiemiljø. Med udgangspunkt i Lov om røgfrie miljøer og AAU’s Arbejdsmiljøpolitik har hovedarbejdsmiljøudvalget udarbejdet en rygepolitik, som er gældende for medarbejdere, studerende og gæster på Aalborg Universitet.

Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler universitetets holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund, røgfri arbejdsplads og uddannelsesinstitution, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Universitetet er en røgfri arbejdsplads og uddannelsesinstitution

Al rygning, herunder også e-cigaretter, er forbudt indendørs i samtlige af universitetets bygninger, samt universitetets køretøjer. Der opstilles ikke rygekabiner el.lign., så alle former for rygning foregår udendørs.

Rygeforbuddet gælder på alle årets dage og også i forbindelse med særlige lejligheder som f.eks. konferencer, møder, receptioner og festlige lejligheder.

Ledere, ansatte og studerende har alle et ansvar for, at rygepolitikken overholdes.

Ledere har pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken. Det betyder, at det i første omgang vil medføre en henstilling fra den pågældendes leder. Gentagne overtrædelser og en negligering af rygepolitikken kan ultimativt føre til, at der gennemføres en tjenestelig sag mod den ansatte.

Hvis en studerende overtræder regelsættet henvises der til retningslinjer i Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet.

HAMiU vil fremadrettet arbejde for at gøre universitetets matrikler røgfrie.

Oprindelse, baggrund og historik

Følgende aftale angiver Aalborg Universitets rygepolitik. Aftalen er indgået af Hovedarbejdsmiljøudvalget.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøsektionen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd