AAU Håndbogen

Censortimenormer, HUM

Oversigt over censortimenormer på Det Humanistiske Fakultet

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 06.03.2018)

Print som pdf

Indhold

Der gælder følgende vedr. sidetal og normeret prøvetid, uanset hvilken studieordning den studerende følger:

  (BA)(KA)-projekter Masterprojekter Kandidatspeciale
Sidetal pr. studerende

Min 15s - Max 20 s (max 30s v/1 stud.)

Max 50 s (max 60s v/1 stud.)

Max 70s (max 80s v/1 stud.)

Prøvetid 30 min. 45 min. 45 min.

Der er i det følgende brugt en læsenorm, som forholder sig til kategorien ”min. 15 – max 20 sider” henholdsvis kategorien ”min. 20 – max 30 sider”.  I udgangspunktet sættes den første kategori til en læsetid på 1 time, mens den anden kategori sættes til 1,5 time.
Beregningen tager endvidere hensyn til, at der kan være forholdsvist mere arbejde ved at skulle forholde sig til enkelt, to- og tremandsgrupper relativt til større gruppeprojekter. Således er taksten relativt højere ved mindre grupper end ved større grupper.

Alle uddannelser

Norm Prøve Omfang Samlet takst i alt for 1 studerende incl. eksamination Samlet takst i alt ved flere studerende incl. eksamination
55

a) Mundtlige prøver med udgangspunkt i projektrapporter (min. 15 – max 20 sider)

b) Mundtlige prøver med udgangspunkt i rapport og artefakt (max 10 sider)

Eksamination:
20 min. pr. studerende plus 10 min. til gruppen

Eksamination:
30 min

2 timer

 

1 time

2 stud. 3 timer
3 stud. 4 timer
4 stud. 5 timer
5 stud. 6 timer

2 stud. 2 timer
3 stud. 2½ time
4 stud. 3 timer

56 (BA-)projekter med min. 20 – max 30 sider

Eksamination:
20 min. pr. studerende plus 10 min pr. gruppe

2 1/2 timer

2 stud. 4 timer
3 stud. 5 1/2 timer
4 stud. 7 timer
5 stud. 9 timer

57 Synopser Svarende i ECTS-point til projektrapport 1 1/2 timer i alt  
58

Mundtlige prøver

a) 20 min
b) 30 min
c) 40 min
d) 50 min
e) 60 min

30 min
45 min
60 min
75 min
90 min

 
59

a)Skriftlige prøver (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)

b) skriftlige prøver (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)

Max 15 s
 

Over 15 s

1 time
 

1 ½ time
 
60

Skriftlige stedprøver

a) 3 timer
b) 4-5 timer
c) 6 timer

30 min
45 min
60 min

 
61 Mundtlige prøver med udgangspunkt i projektrapporter (min. 15 s – max 20 s)

Eksamination:
20 min. pr. studerende plus 10 min pr. gruppe

2 1/2 timer

2 stud. 3 1/2 timer
3 stud. 5 1/4 timer
4 stud. 7 timer
5 stud. 9 timer

62 Synopser Svarende i ECTS-point til projektrapport 2 timer  
63 Mundtlige prøver

a) 20 min
b) 30 min
c) 45 min

30 min
45 min
60 min

 
64

a)skriftlige prøver (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)1

b)skriftlige prøver (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)

c)skriftlig prøver (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)

Max 15 s

 

Over 15 s

 

Max 8 s

1 time

 

1 1/2 time

 

½ time
 
65

Skriftlige stedprøver

a) 3 timer
b) 4 -5 timer
c) 6 timer

30 min
40 min
1 time

 
66

Kandidatspeciale

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et kandidat­speciale, lavet alene eller sammen med (max to) andre.

Eksamination:
En stud. 45 min. incl. votering (max 80 sider ved en stud.)

To stud. 45 min. plus 30 min. incl. votering

Tre stud. 45 min. plus 55 min. incl. votering

Fire stud. 45 min. plus 75 min. incl. votering

Fem stud. 45 min. plus 95 min. incl. votering

9 1/4 timer

2 stud. 11 ¼ timer

3 stud. 16 3/4time

4 stud. 22 timer

5 stud. 26 timer

1
Tillæg/note til censortimenorm 64a:

I det omfang der er tale om opgaver, der behandler et materiale af en særlig type og omfang og der samtidig er tale om en særlig godkendelsesproces mellem eksaminator og censor i forbindelse med opgavestillelsen, kan der aftales en yderligere kompensation til censor på i alt max. 2 timer pr. opgavestillelse (men ikke pr. studerende). Betingelserne er følgende: Der skal være tale om at opgaverne 1) behandler et omfattende materiale af særlig fluktuerende karakter (f.eks. i form af firmaers eller organisationers hjemmesider, der bestandig opdateres) 2)er opgaver som kræver censors (forhånds)godkendelse af opgaveformulering og dermed også orientering i materialet, der ligger til grund for opgaven og hvor der derfor 3)er tale om forskel i det behandlede materiales karakter og udseende i forbindelse med  godkendelsen henholdsvis ved opgavens afleveringstidspunkt 4) hvorfor censor er tvunget til at orientere sig i materialet også i en anden runde.

 

Masteruddannelser

Norm Prøve Omfang Samlet takst for 1 studerende incl. eksamination Samlet takst i alt ved flere studerende incl. eksamination
67 Mundtlige prøver med udgangspunkt i projektrapporter

Eksamination 45 min. (ved 1 stud. max. 30 s)

2 ½ time

2 stud. 5 timer
3 stud. 6 3/4 timer
4 stud. 8 1/4 timer
5 stud. 9 1/4 timer

68

Skriftlig prøver

a (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)

b (ugeprøver/skriftlige fremstillinger)

Max 20 s

Max 40 s

1 ½ time

2 ½ time
 
69 Masterprojekt

Eksamination: 40 min. incl. votering (max 60 sider ved en stud.)

To stud. 40 min. plus 25 min. incl. votering

Tre stud. 40 min. plus 50 min inkl. votering

Fire stud. 40 min. plus 75 min inkl. votering

Fem stud. 40 min plus 100 min inkl. votering

5 ½ time

 

2 stud. 8 time

3 stud. 11 1/2 timer

4 stud. 15 ¼ timer

5 stud. 19 timer

 

Formål og afgrænsning

Angivelse af censortimenormer pr. 1. maj 2009 (revideret pr. 7. januar 2013) på Det Humanistiske Fakultet.

Kontakt og ansvar

Uddannelsesteamet på Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd