AAU Håndbogen

Qlikview Projektlederrapport

Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger projektlederrapporten som værktøj til planlægning og økonomistyring af eksterne projekter.

Publiceret: 07.02.2018 (Sidst ændret: 22.10.2020)

Print som pdf

Formål og afgrænsning

Formålet med Qlikview-rapporten Projektlederrapport er at give projektledere og projektadministratorer et værktøj til planlægning og økonomistyring af eksterne projekter, særligt med henblik på retvisende, flerårig budgettering. Rapporten bør anvendes i dialogen om økonomistyringen af projektleders projektportefølje for at få taget højde for eventuelle justeringer rettidigt.

Rapporten giver et overblik over realiseret forbrug og budgetterede aktiviteter og derigennem en simpel indgang til planlægning/estimering. Rapporten tager udgangspunkt i projekternes fulde bevillingsperiode og viser derved realiseret forbrug fra projektstart og planlagt forbrug fremadrettet. Rapporten har særligt fokus på budgetteret og realiseret løn og ressourceallokering på personniveau på projektet. I dokumentet gennemgås rapportens forside Projektoverblik samt det underliggende Projektzoom, hvor de enkelte faner forklares.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd