AAU Håndbogen

Politik: Overordnet personalepolitik

For Aalborg Universitet

Publiceret: 26.02.2018 (Sidst ændret: 03.12.2020)

Print som pdf

Indhold

Personalepolitikken omfatter alle medarbejdere på Aalborg Universitet. Den indeholder en kort beskrivelse af den tilstræbte arbejdskultur, og hvad man som medarbejder kan forvente af Aalborg Universitet som arbejdsplads. Derudover indeholder personalepolitikken otte konkrete værdibaserede delpolitikker:

Sammen med regler og vejledninger i AAU-håndbogen sætter disse rammen for det daglige arbejde.


Det attraktive arbejde på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet finder vi løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden. Det gør vi sammen – videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere. Vi er både meget bevidste om, at kerneopgaverne forskning, undervisning og formidling stiller høje krav til alle, og hvilke muligheder opgaverne samtidigt giver for et udviklende og attraktivt arbejde. Som universitet er vi afhængige af en arbejdskultur, der frisætter energi, idérigdom og potentiale hos den enkelte, hvilket i praksis betyder, at vi værdsætter frihed, tillid og en høj grad af selvledelse. 

Ledelse skaber rammer for arbejdslivet og er en forudsætning for selvledelse. Når arbejdet drives af gejst og engagement, kan det indimellem være vanskeligt at sætte grænser for arbejdet, hvilket kan udfordre det gode arbejdsmiljø. Derfor er den løbende dialog om mål og prioritering mellem leder og medarbejder afgørende for det attraktive arbejde. Læs mere om vores syn på ledelse i Ledelsesgrundlaget.

Den selvstændigheds- og faglige kritik-kultur, der præger ethvert universitet, indgår på Aalborg Universitet i en særlig virksomhedskultur, der stammer fra universitetets grundlæggelse, og som er baseret på en overbevisning om, at vi løser fremtidens udfordringer bedst muligt i et tillidsfuldt fællesskab.

Det er et kendetegn for os, at alle medarbejdere indgår i grupper, hvor forskellige kompetencer udnyttes bedst muligt og hvor man kan lære af hinanden og tage vare på hinanden. Grupper udgør på den måde en vigtig base for den daglige trivsel samtidigt med, at de udgør grundlaget for vores forskningsresultater og unikke problembaserede læringsmodel.

Det attraktive arbejde på Aalborg Universitet er noget, vi tilstræber hver dag med afsæt i vores værdier. AAU’s værdier har været med til at skabe universitetets særlige virksomhedskultur, der afspejler sig i en række særkender. Særkenderne er de kvaliteter, der adskiller AAU fra andre universiteter. Det er ikke de enkelte særkender i sig selv, der er det særlige ved AAU. Det er derimod kombinationen af disse, der er vores styrke.
 

PROBLEMORIENTERING

AAU har en stærk tradition for en problembaseret tilgang til forskning og uddannelse. Forskere, studerende og færdige kandidater arbejder analytisk, helheds-, problem- og løsningsorienteret.


SAMARBEJDE

AAU bedriver videnskab i tæt samarbejde mellem medarbejdere, studerende, erhvervsliv og offentlige partnere. Den tætte kontakt mellem universitetet og eksterne samarbejdspartnere er en forudsætning for vores arbejde med autentiske problemstillinger.


ENGAGEMENT

AAU er præget af de ansattes og de studerendes handlekraft og dynamik. AAU er for engagerede ansatte og studerende, der tager ansvar og får ting til at ske på universitetet og i omverdenen.


FORANDRING

AAU skaber viden, der ændrer verden. Vores problemorienterede tilgang til forskning, uddannelse, videnformidling og samarbejde gør en forskel og skaber forandring.

Formålet med personalepolitikken og de tilhørende delpolitikker er at understøtte AAU’s strategi og de tilhørende værdier og særkender samt bidrage til at fremme et åbent, konstruktivt, kreativt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på tværs af hele universitetet.

Oprindelse, baggrund og historik

Vedtaget af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 11. april 2018.

Formål og afgrænsning

Personalepolitikken og de tilhørende delpolitikker sætter nogle overordnede rammer for samarbejdet på AAU.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent i Specialistcenteret, HR-afdelingen: Agnete Vind Jensen enten på mail: agvi@adm.aau.dk eller på telefon 9940 7214 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd