AAU Håndbogen

Synliggørelse af beslutninger i DSD

Beskriver anvendelsen af InfoGlue til synliggørelse af beslutninger i Det Strategiske Digitaliseringsudvalgs (DSD)

Publiceret: 26.02.2018 (Sidst ændret: 13.02.2019)

Print som pdf

Indhold

Processen skal bidrage til, at alle beslutninger truffet af DSD fremstilles på en samlet liste, hvad enten beslutninger er truffet på formelle møder, bilateralt mellem møder eller via mail. Det er referenten for DSD, der er ansvarlig for at ajourføre listen af trufne beslutninger på DSD’s webside. Kommunikationsopgaven til interessenter af listen påhviler også referenten.

Listen over beslutninger findes i bunden af siden: http://www.inside.aau.dk/udvalg/det-strategiske-digitaliseringsudvalg/

Proces for synliggørelse af beslutninger i DSD:

(Klik på processen for at se en større version)

Overordnede rammer

En beslutning er opbygget af følgende elementer:

 • Title: Datoen for beslutningen
 • Lead in text: Indstillingstekst samt en parentes indeholdende søgbare tags
 • + Full text: Beslutningen og links til relaterede dagsorden og referat

 

Proces for oprettelse af en ny beslutning:

 1. Åbn InfoGlue Structure tool
 2. http://infoglue3.portal.aau.dk/
 3. Klik på Content fanen
 4. Åbn inside.aau i drop-down
 5. Naviger til mappen
  1. inside.aau
  2. Udvalg
  3. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg
  4. Beslutninger
 6. Klik på Create
 7. Angiv Name som dato for beslutning (eks. 01-01-2018)
 8. Content type: Article
 9. Klik på Save

 

Proces for beskrivelse af en ny beslutning:

 1. Under den seneste artikel
 2. Udfyld Lead in text
  1. Beskriv indstillingen kort
  2. I en parentes, angiv søgbare tags som eks. projektnavn, projektleders navn, osv.
 3. Udfyld Full text
  1. Beskriv beslutningen kort
  2. Placer så vidt muligt indstilling og beslutningen under følgende overskrifter (Heading 2)
   1. Diskussion (indstilling)
   2. Konklusioner (beslutning)
   3. Handlingspunkter (aftalte handlinger og ansvarlige for udførsel heraf
  3. Opret et link til dagsorden og referat hvor yderligere detaljer omkring indstillingen og beslutningen kan findes
 4. Klik Save

 

Proces for publicering af en ny beslutning:

 1. Under den seneste artikel
 2. Klik på Publish
 3. Sæt flueben i artiklen
 4. Klik Publish

En endelig publiceret beslutning kan se således ud:

 

Kontakt og ansvar

Procesejer

DSD referent, Specialkonsulent, Niels Dahl Thellufsen, ndt@adm.aau.dk

 

Processen er udarbejdet i samarbejde med

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd