AAU Håndbogen

Bedømmelsesregler, adjungerede professorer og adjungerede lektorer

Bedømmelse ved tildeling af titlen adjungeret professor og adjungeret lektor

Publiceret: 21.06.2018 (Sidst ændret: 09.07.2020)

Print som pdf

Indhold

I henhold til gældende bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor fastsættes følgende regler for faglig bedømmelse af personer, som Aalborg Universitet (AAU) ønsker at tildele ovenstående titler:

Akademisk Råd nedsætter, efter anmodning fra Rektor eller den af rektor bemyndigede, et bedømmelsesudvalg, som skal foretage en samlet bedømmelse af kandidaten. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være sagkyndige inden for det videnskabelige område på et niveau, der minimum svarer til niveauet for adjungeringstitlen.

Bedømmelsesudvalget skal bestå af tre personer, hvoraf et internt medlem er formand.

Ved tildeling af titlen som adjungeret lektor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt lektorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne medlemmer.

Ved tildeling af titlen som adjungeret professor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt professorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne medlemmer.

Der tilstræbes diveritet i bedømmelsesudvalgets sammensætning, herunder at udvalget sammensættes således at rmere end et køn er repræsenteret.

 

 

 

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne er behandlet af direktionen i april 2018 med ikrafttræden fra maj 2018. Reglerne er tilpasset juli 2020.

Formål og afgrænsning

Angive regler ved AAU til bedømmelse af adjungerede professorer og adjungerede lektorer.

Overordnede rammer

Bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit Fakultetssekretariat.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd