AAU logo

AAU Håndbogen

Krænkende adfærd på Aalborg Universitet

Retningslinjer for håndtering af studerendes oplevelser af krænkende adfærd på AAU

Publiceret: 27.06.2018 (Sidst ændret: 14.08.2019)

Print som pdf

Indhold

Nultolerance-politik over for krænkende adfærd på AAU

Et godt studie- og arbejdsmiljø er afhængig af en kultur præget af respektfuld adfærd og god omgangstone. Med udgangspunkt i dansk lovgivning og Aalborg Universitets egne politikker er der derfor en forventning til alle studerende og medarbejdere om, at der ikke foregår mobning, chikane, diskrimination og forskelsbehandling, at der ikke bruges trusler om vold og selvfølgelig ikke udøves vold. AAU har en nultolerancepolitik over for udøvelse af disse adfærdsformer.

AAU’s studerende og medarbejdere har et fælles ansvar for at anerkende og fremme en kultur, der bygger på gensidig respektfuld og inkluderende adfærd. Medarbejdere og studerende på AAU skal derfor i det daglige være opmærksomme på, om der foregår mobning, chikane, diskrimination, truende eller krænkende adfærd eller fysisk vold.

Det forventes, at alle tager et medansvar for, at der gribes ind i tilfælde, hvor man bliver bekendt med denne adfærd. Studerende og medarbejdere har til enhver tid ret til at sige fra over for handlinger eller udtalelser, som de oplever som krænkende adfærd.
 

Hvor kan studerende henvende sig med oplevelser af krænkende adfærd?

Hvis studerende oplever krænkende adfærd eller er vidne til det, kan de henvende sig til AAU Studievejledning:

AAU Studievejledning

Telefon: 99 40 94 40 (mandag-fredag kl. 12-15)
Mail: studievejledning@aau.dk 
Web: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/ 

De studerende opfordres også til at henvende sig til en medarbejder i deres uddannelsesmiljø, hvis de er mest trygge ved det. Alle medarbejdere, der modtager henvendelser omkring krænkende adfærd fra studerende, skal sikre, at sagen håndteres på rette vis. Råd og hjælp til hvordan konkrete sager skal håndteres, kan fås ved henvendelse til AAU Studievejledning på ovenstående kontaktoplysninger.

Alle henvendelser vedr. oplevelser af krænkende adfærd tages alvorligt, og studerende kan naturligvis henvende sig i fortrolighed.

Studerende, der har behov for at bearbejde en oplevelse opfordres desuden til at henvende sig til Studenterpræsterne, Studenterrådgivningen, Headspace eller Den Sociale Skadestue. 

Oprindelse, baggrund og historik

Retningslinjen er bl.a. udarbejdet på baggrund af input fra AAU’s Studiemiljøråd i foråret/sommeren 2018.

Formål og afgrænsning

Ovenstående retningslinje beskriver AAU’s nultolerancepolitik over for krænkende adfærd i forhold til studerende og hvor de kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd.

Hvis medarbejdere oplever krænkende adfærd, henvises der i stedet til: "Krænkende adfærd over for medarbejdere".

Overordnede rammer

Ingen

Kontakt og ansvar

Strategi og Kvalitet i Studieservice er ansvarlig for retningslinjen. Strategi og Kvalitet kan kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd